Home

Utdanning i forsvaret generell studiekompetanse

Digital vgs for privatist · 3100,- pr semester · Trygt og effektiv

Jostein Sirevåg slipper studielånBjørknes Privatskole, Oslo og Ålesund - www

Få generell studiekompetanse - Privatist på digital vg

Du må dokumentere generell studiekompetanse uten tilleggskrav. Se også: Om generell studiekompetanse SPØRSMÅL. Hei. Jeg ønsker å ta pilotutdanning i Forsvaret. Jeg ønsker helst jagerfly, men går jeg over grensen går jeg for helikopter kanskje, men jeg har sett litt på nettet og ser på utdanning.no at jeg trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse Noe mer enn en utdanning En utdanning i Forsvaret gir deg variert kunnskap, personlig utvikling og militære ferdigheter. Gjennom en unik kombinasjon av teori, praksis og refleksjon utvikles og formes du til å bli en spesialist eller offiser

Utdanning - Forsvaret

Forsvaret har et bredt utdanningstilbud med mange muligheter. En utdanning i Forsvaret er ikke det samme som ved de fleste sivile høgskoler- og universiteter. Noen dager er det tradisjonell klasseromsundervisning, mens andre dager tilbringes ute på øvelse, på trening eller skytebanen For å søke opptak til høyere utdanning ved et universitet eller en høyskole må du i utgangspunktet ha generell studiekompetanse. Det finnes forskjellig måter å oppnå dette på, samt noen unntaksordninger, noe du kan lese mer om på våre nettsider.. Du kan finne en oversikt over studier innenfor fagområdene du er interessert i på utdanning.no Ha generell studiekompetanse innen sommeren i opptaksåret; Ha plettfri vandel gjennomfører studentene en omfattende akademisk utdanning ved Forsvarets høgskole, mens basen på Rygge blant annet støtter Forsvaret med kapasitet innen 24-timers helikopterberedskap Du kan få generell studiekompetanse ved å ta seks fellesfag forutsatt at du har fylt 23 år og har minst 5 års utdanning og/eller praksis. Les mer om 23/5-regelen. Du kan også følge voksenopplæring, ordinær undervisning eller ta fagene som privatist

Med generell studiekompetanse kan man studere på høgskole eller universitet. Militærtjeneste og utdanning i Forsvaret. Militærtjeneste kan også være et alternativ etter videregående. Det er allmenn verneplikt i Norge. Det vil si at både kvinner og menn har verneplikt Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse og ingeniørfag (Militær bygg- og anleggsteknikk/Militær geomatikk Har du planer om høyere utdanning, kan du ta generell studiekompetanse under den obligatoriske praksisperioden og senere søke utdanning på høyskole og universitet. Etter endt høyere utdanning, er du velkommen tilbake for å søke jobb i Forsvaret Lurer på om det er mulig å få en utdanning innen forsvaret uten fagbrev eller generell 11.03.2015 2015 Verneplikt / Forsvaret Fagbrev og studiekompetanse. 03.10.2016 2016 Utdanning Felles opptak og seleksjon er en utvelgelse som har tilhensikt å tilby de mest egnende elevene en lederutdannelse i Forsvaret. Er du blant de utvalgte kan du glede deg over en gratis spennende utdanning som gir deg en kombinasjon av klasseromsundervisning, praktisk trening og feltøvelser

Generell studiekompetanse på bakgrunn av fagskole? 29.10.2019 2019 Utdanning; Må jeg ha generell studiekompetanse for å komme inn på teknisk fagskole? 05.03.2020 2020 Opptakskrav; Kan du dekke kravene til generell studiekompetanse med bestått teknisk fagskole utdanning... 17.08.2017 2017 Utdanning Når du har generell studiekompetanse tilfredsstiller du opptakskravene til høyere utdanning i Norge. Første gang du skal søke om støtte til utdanning i utlandet, må du selv sende inn dokumentasjon som viser at du har generell studiekompetanse Påbygg for deg som har fagbrev/yrkesutdanning - få GENERELL STUDIEKOMPETANSE for å studere videre. Kurspakken passer for deg som har yrkesfaglig utdanning ( fagbrev/svennebrev) fra før, og som dermed har fullført fagene Samfunnsfag og Engelsk. Du trenger fagene Norsk muntlig og skriftlig, Matematikk (1PY + 2PY), Naturfag og Historie

Kan jeg ta generell studiekompetanse i Forsvaret

Utdanningen er rettet inn mot søkere med interesse for å bli offiser i det norske Forsvar. En offiser har høyere militær akademisk utdanning med fordypning innen et fagområde. Offiseren kan være troppssjef for 20-30 soldater, jobbe med personell- eller økonomistyring, og planlegge, lede og gjennomføre militære operasjoner Etter endt utdanning er du sikret jobb i Forsvaret når du gjennomfører plikttjenesten. Her vil du jobbe med ansvar for personell, økonomi og logistikk i en av Forsvarets avdelinger. Studiet kvalifiserer for karriere og videreutdanning på høyere nivå i Forsvaret, samt ved nasjonale og internasjonale universiteter og høyskoler

Med denne fagpakken oppnår du generell studiekompetanse dersom du har fagbrev eller yrkesfaglig utdanning. Kurspakken passer for deg som har yrkesfaglig utdanning (fagbrev/svennebrev) fra før, og som dermed har fullført fagene samfunnsfag og engelsk Går det ann og ta der? Skal ha ett utdanningsløp som ser ut som det her: Helse og sosial - 1 år Ambulansefag - 1 år militær politi førstegangstjeneste - 1 år generellpåbyggning til studie kompetanse pluss jobbe som mp - 1 år Politihøgskolen - 3 å jeg mangler 2 fag for og få generell studiekompetanse. det jeg lurer på om jeg kan søke befalskole og ta de 2 fagene samtidig? eller må jeg ha studiekompetansen for å komme inn? takker for all hjelp. Utdanning i forsvaret? Av Gaardon, 27. januar 2008 i Annen utdanning Trenger du GENERELL STUDIEKOMPETANSE eller å TA OPP FAG for å studere ? Hos K2 Utdanning kan du ta studiespesialiserende fag som Norsk muntlig og skriftlig, Matematikk (1PY + 2PY), Engelsk, Naturfag, Samfunnsfag og Historie

Om du ikkje har generell studiekompetanse, men fyller 25 år eller meir i søknadsåret, kan du søkje opptak på grunnlag av realkompetansen din.. Kva er realkompetanse? Realkompetanse er den kunnskapen og dei erfaringane ein har skaffa seg gjennom lønna arbeid, eller gjennom arbeid utan lønn Norden, må den enkelte selv dokumentere bestått utdanning på nivå med norsk 3-årig videregående opplæring som gir generell studiekompetanse. De må også dokumentere sine kunnskaper i norsk. 6.1.4 Islandske statsborgere som søker utdanning 8 Islandske statsborgere som ønsker å ta utdanning i Forsvaret skal behandles som øvrige søker

Generell studiekompetanse i Bergen. Er det formelle opptakskravet til høyere utdanning. De vanligste måtene man kan få studiekompetanse på er vitnemål fra videregående, yrkesfag med påbygg eller 23/5 regelen Hei, fikk igår en pen liten lapp i posten hvor det sto at jeg ble innkalt til Sjøforsvaret, Mars 2012, og da startet jeg raskt med å gjøre litt research. Ble litt sjokkert med tanke på at jeg fyller 22 i år, og var ganske sikker på at jeg ikke ville bli innkalt, også husker jeg var litt negativ t.. Generell studiekompetanse er den vanligste veien til høyere utdanning, og er et av opptakskravene til politiutdanningen. Du må ha generell studiekompetanse innen 1. mars For å kunne få studieplass på politiutdanningen må du ha generell studiekompetanse senest 1. mars det året du søker opptak UTDANNING I FORSVARET . READ. UTDANNING I FORSVARET - det er mye du kan lære deg i Forsvaret. INNHOLD. DET NORSKE FORSVARET.....1. FLERKULTURELLE I FORSVARET. Forsvaret tilbyr dessuten spesielle løp som gir både fagbrev, vitnemål og befalsutdanning (trippelkompetanse). 5. Påbygning til generell studiekompetanse. Dette er for deg som har påbegynt eller fullført yrkesutdanning fra før, og som ønsker generell studiekompetanse for å gå videre med høyere utdanning

Påbygging til generell studiekompetanse er et ettårig kurs som gir generell studiekompetanse, Du oppnår studiekompetanse og kan ta høyere utdanning. Det betyr at du kan søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter. Husk at noen studier kan ha spesielle opptakskrav Påbygging til generell studiekompetanse: Yrkesfaglig utdanning gir ikke automatisk studiekompetanse, men ved å bygge på utdanningen med fellesfag, vil du kunne oppnå generell studiekompetanse. Om du har fullført og bestått yrkesfag Vg1 og Vg2, samt tatt fagbrev/svennebrev eller tatt Vg3 yrkesfag, er det fagene historie, naturfag, norsk og matematikk du mangler for å oppnå generell. Generell studiekompetanse er inntakskravet til de fleste studier ved høyskoler og universiteter i Norge. Det er flere måter å oppnå generell studiekompetanse på. Hos Trondheim voksenopplæringssenter tilbyr vi fagene som inngår i 23/5-regelen, men de samme fagene kan også bruker for å fullføre noen av de andre veiene til generell studiekompetanse Påbygg til generell studiekompetanse. Dersom du har tatt yrkesfaglig utdanning i Reform-94 eller Kunnskapsløftet er du ferdig med samfunnsfag og engelsk. Da har du 4 fag igjen for å få generell studiekompetanse. Det er ulike løsninger for deg som har yrkesfaglig bakgrunn: Fullført utdanning med fagbrev + norsk, matematikk, naturfag og.

Utdanningen er rettet inn mot søkere med interesse for å bli offiser i det norske Forsvar. En offiser har høyere militær akademisk utdanning med fordypning innen et fagområde. Offiseren kan være troppssjef for 20-30 soldater, jobbe med personell- eller økonomistyring, og planlegge, lede og gjennomføre militære operasjoner Utdanningen gir bachelorgrad på 180 studiepoeng. Med en bachelorgrad i militære studier vil du være kvalifisert for utfordrende og ansvarsfulle stillinger både i og utenfor Forsvaret. Etter endt utdanning er du sikret relevant jobb med fast ansettelse. Bachelorgraden kvalifiserer for videre studier på masternivå

Logg inn. Forgot password or user name? or Sign U Utdanning og karriere. Elev. Søknad og inntak - vidaregåande skule. Tildeling av skuleplass etter skulestart i Bergen. Lærling. Vidaregåande utdanning for vaksne. Privatist. Fagskule. Rettleiingstenesta. Karriererettleiing for vaksne. Meir om utdanning og karriere. Nærings- og samfunnsutvikling. Maritim bransje. Reiseliv. Starte bedrift. Kapittel 2. Generell studiekompetanse. (4) Forskrifta, med unntak av kapittel 6 om politiattest og kapittel 10 om falske vitnemål, falske dokument og dokument utferda av falske institusjonar, gjeld ikkje ved innpassing etter første studieår i fleirårige profesjonsutdanningar, for opptak til utdanning som byggjer på grunnutdanning, «profesjonsdelen» av utdanning og etter- og vidareutdanning

Språk- og etterretnings­utdanning - Forsvaret

 1. Informasjon om hvordan du dokumenterer generell studiekompetanse finner du her.. Mange søkere som både har generell studiekompetanse fra videregående skole og har fullført høyere utdanning, lurer på hvorfor de må dokumentere videregående skole
 2. Hei! jeg vurderer å ta ingeniør utdanning (bygg).. og lurer på om dette er mulig i forsvaret? og om jeg er kvalifisert for å bli det. jeg har gått bygg og anlegg 2 år og er tømrer lærling nå. Holder det for meg at jeg går et påbyggs år? for så og fortsette i forsvaret
 3. Generell studiekompetanse INTENSIVKURS. Få studiekompetanse på halvt år (ett semester) med vår intensive fagpakke. Kurspakken gjennomføres på dag- og/eller kveldstid. I tillegg til klasseromsundervisning får du tilgang til nettbaserte verktøy som støtte til undervisningen
 4. Har du utdanning fra et annet land og ønsker å søke høyere utdanning i Norge? Da må du ha en utdanning som gir generell studiekompetanse her. Dette kan du sjekke i GSU-listen (Generell studiekompetanse for utenlandske søkere). Du må også dokumentere at du har tilstrekkelige kunnskaper i norsk og engelsk
 5. Få studiekompetanse på ett semester (halvt år). Med denne intensive fagpakken oppnår du generell studiekompetanse for å studere videre på høgskole eller universitet. 6-fagpakken inneholder fagene Norsk, Engelsk, Historie, Naturfag, Samfunnsfag og Matematikk 1PY og 2PY
 6. Påbygging til generell studiekompetanse gir deg mulighet til å søke høyere utdanning ved universiteter og høyskoler. Publisert 19.06.2020 12.28 Sist endret 10.08.2020 13.5

Generell studiekompetanse utdanning

Det er flere utdanningsmuligheter i Forsvaret: Det er befalsutdanning, høyere utdanning, yrkessoldat og lærling. Utdanningene er veldig ulike, og setter også ulike opptakskrav: Det er for eksempel ikke nødvendig å ha gjennomført førstegangstjeneste for alle utdanningsløpene - men skal du utdanne deg til yrkessoldat, må dette være på plass før du søker Generell kompetanse Ta stilling til etiske, miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor sitt fagområde. Formidle byggteknisk og militærfaglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk, og bidra til å synliggjøre teknologiens betydning og konsekvenser

Pilotutdannning i Forsvaret og generell studiekompetanse

Generell studiekompetanse 23/5-regel For å oppnå generell studiekompetanse etter 23/5-regelen må du ha bestått alle de 6 obligatoriske fagene som vi tilbyr i denne pakken (matematikk 1P+2P, engelsk, historie, naturfag, samfunnsfag og norsk) Ønsker å jobbe i Forsvaret Diskusjon. Du må være registrert og logget inn for å kunne legge ut innlegg på freak.n utdanning i forsvaret . read. utdanning i forsvaret- det er mye du kan lære deg. innholddet norske forsvaret.....1flerkulturelle i forsvaret..1utdanningsmuligheter i. Generell studiekompetanse. Trenger du veiledning vedrørende fullføring av videregående utdanning, kontakt et av våre karrieresentre. Det finnes flere veger til generell studiekompetanse. genstudbilde. I Nordland kan du ta de seks faga som kreves for generell studiekompetanse, som deltaker i Nettskolen i Nordland.. 3-årig videregående.

Utdanning i Forsvaret

Video: Utdanning i Forsvaret utdanning

Kan jeg komme inn på høyere utdanning uten generell

Realkompetanse er en unntaksordning hvor du kan få opptak til politiutdanningen selv om du ikke har generell studiekompetanse. Du kan kun søke opptak på grunnlag av realkompetanse dersom du ikke har generell studiekompetanse. For å søke opptak på grunnlag av realkompetanse må du: fylle 25 år eller mer det året du søker oppta Du kan oppnå generell studiekompetanse ved å fullføre og bestå Vg3 påbygging til generell studiekompetanse etter at du har. Du oppnår studiekompetanse og kan ta høyere utdanning. Det betyr at du kan søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter VG Nett Debatt> Forbruker> Jobb og Utdanning . Du må være logget inn for å bruke denne funksjonen. Logg inn Ny bruker? Registrer deg her. Ny bruker? Registrer deg her! Facebook Twitter Generell studiekompetanse NYTT TEMA. svuIst Innlegg: 105. 20.11.08 22:42. Del Høres litt rart ut, du får 2 tilleggspoeng for førstegangstjenesten men det gir ikke generell studikompetanse. Du kan vel ta fag som en del av velferdstjenesten på fritiden under tjenesten? Tror det er best at du tar kontakt med Forsvaret (f.eks. avdelingen du skal møte på) for å få ordentlige svar. Litt info finner du ihvertfall her Påbygging til generell studiekompetanse er et teoretisk skoleår med store krav til egeninnsats, men belønningen er at du får mulighet til å søke opptak på universitet og høgskoler. På Greåker videregående skole kan du velge mellom: Påbygging til generell studiekompetanse

Hei! Spør dere her inne, og håper noen av dere har peiling og kan svare på dette ;) Ifjor gikk jeg ut av videregående, gikk på medier og kommunikasjon, jeg fikk stryk i 3 fag, veldig bra jobba av meg, men nok om det ; Jeg er 23, er alenemor med ett barn på 3, har fullført GK formgivning, GK Økonomiske Adm fag og bestått fagkrava utenom samfunnsfag. Noen som vet om jeg trenger mer en bestått samfunn for å få generell studiekompetanse Og det har seg sånn at jeg har lyst på generell studiekompetanse for å komme inn på høgskole, er det spesielle rammer jeg kommer innenfor, bortsett fra følgende: Ta fagbrev og i tillegg fullføre følgende fag med det timeantallet som kreves i henhold til studiespesialiserende program (obligatorisk fagkrav): norsk, engelsk, samfunnsfag, matematikk, historie og naturfag Du er minst 23 år og kan dokumentere 5 års heltids yrkespraksis eller annen utdanning, men har ikke fullført videregående skole. (23/5-regelen). Du kan ta fagene selv om du ikke har fylt 23 år, men du får ikke godkjent generell studiekompetanse før det året du fyller 23 år

7.1.1 Påbygging til generell studiekompetanse . Mulighetene til å bygge på de yrkesfaglige utdanningene til et studieforberedende løp har eksistert siden 1970-tallet, og fra innføringen av Reform 94 har dette blitt en stadig mer populær vei til studiekompetanse Cyberingeniørskolen, tidligere Forsvarets ingeniørhøgskole, ligger på Lillehammer og holder til i Jørstadmoen leir.Skolen utdanner ingeniører på bachelornivå innen telematikk med spesialisering rettet mot Forsvarets informasjonssystemer (cyberingeniører). Elever gjennomfører også grunnleggende befalsutdanning (GBU) og går dermed ut av skolen med graden sersjant/kvartermester (OR5) Opptakskrav til studier Generell studiekompetanse. Det vanligste opptaksgrunnlaget til høyere utdanning er generell studiekompetanse. Realkompetanse. Søkere som ikke har generell studiekompetanse og som fyller minst 25 år i løpet av opptaksåret, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.Godkjent realkompetanse er en alternativ måte å kvalifisere seg til en bestemt utdanning

Stipend og lån til utenlandsstudierAOF Nord

Flyger- og navigatør­­utdanning - Forsvaret

Teknisk lederutdanning - Forsvaret

 • Moodle app rub.
 • Klettersteigkurs sächsische schweiz.
 • Privat sykehjem.
 • Engelsk brev.
 • Spionutstyr for barn.
 • Tlf 2000 rosenbauer.
 • Baobab tre.
 • Restplass side tyrkia.
 • Veranstaltungen ribnitz damgarten 2018.
 • Diabetiker blog.
 • Ukemeny uke 40.
 • Erdbeben kreta häufigkeit.
 • Kahlenberg ringsheim tiere.
 • In wikipedia artikel suchen.
 • Shigella infeksjon.
 • Schindelhauer ludwig viii test.
 • Pixelbilder erstellen online.
 • Festival camping ausrüstung.
 • Tanzen bremen meisterschaft.
 • Baderomsløsninger.
 • Bad aibling unfall.
 • Hva betyr faguttrykk.
 • Nord korea og usa konflikt.
 • Scrabble cheat simulator.
 • Thriller by michael jackson.
 • Idiomer.
 • Nwz trauer gedenkkerzen.
 • Gjennomsnittlig levealder norge menn.
 • Treningssko dame test.
 • Https www lsf tu dortmund de.
 • Hvordan se kjønn på kyllinger.
 • Charlie hunnam training.
 • Dekaden sternzeichen.
 • Justad lofoten hurtigruten.
 • Andre plass kryssord.
 • Er sucht in löbau.
 • Gregs tagebuch 5 wikipedia.
 • Adtv tanzschule illerdance illertissen.
 • Billed bladet kendte.
 • Veranstaltungen heppenheim und umgebung.
 • Tui kypros.