Home

Norrøn filologi

Med ein bachelorgrad i norrøn filologi, kan du: lese norrøne tekstar på eiga hand, med bruk av grammatikk og ordbok hente inn fagleg informasjon om språk, litteratur og kultur i norrøn tid og vurdere han kritisk kommunisere med fagfolk og allmenta om faglege problemstillingar frå norrøn filologi Sjå heile lista over læringsutbytet Norrøn filologi er eit internasjonalt fag, og det kjem til uttrykk ved at både studentane og den vitskaplege staben kjem frå fleire land. Desse tre masteroppgåvene viser at spennvidda i faget er stor: Åsatru i Noreg i dag; The Hildina ballad. A linguistic analysis of the case system; Bruken av kenningar for 'ramn' innan likdyrmotive I Norge blir filologi som oftest brukt om norrøn filologi (Norge og Island i middelalderen) og klassisk filologi (gresk og latin i antikken), men de kan også brukes om andre språk og litteraturer. Filologi omfatter flere disipliner, særlig språkvitenskap, litteraturvitenskap og kulturhistorie

Det er runologene og norrøn-filologene som forvalter kunnskap om de skriftlige kildene til vikingtiden. Det medfører også et særlig ansvar og store muligheter for ILN. Publisert 23. aug. 2010 16:11 - Sist endret 16. sep. 2010 14:3 Mål og innhald. NOFI250 omfattar eit tema frå norrøn filologi, anten av språkleg art eller litterær art eller ein kombinasjon av dei to. Tilbodet av tema vil skifte frå semester til semester. Målet med dette emnet er at studentane skal få høve til ytterlegare fordjuping i norrønt, utover det dei oppnår på andre NOFI-kurs Handbok i norrøn filologi presenterer norrønt språk og norrøn litteratur i konsist format, men nokon lettvektar er det ikkje tale om: i 2. utgåve tel boka 800 sider. Boka spring ut av eit nasjonalt samarbeidsprosjekt, men den har eit solid feste i bergensmiljøet Norrønt var tale- og skriftspråket i Norge og på Island i middelalderen.På det norrøne språket (som på islandsk) betegner imidlertid norrǿnt mál sammen med dǫnsk tunga (dansk tunge) det felles nordiske språket, altså også gammelsvensk og gammeldansk. I vikingtiden var forskjellene mellom de nordiske språkene så små at man i blant andre England snakker om old norse og i Sverige.

Samarbeidsnemnda for norrøn filologi er eit samarbeidsorgan for fagmiljø innanfor universitets- og høgskulesektoren som har ansvar for undervisning og forsking i norrøn filologi. Nemnda vart oppretta på eit arbeidsmøte i Bergen 16.02.2002, etter initiativ frå det norrøne fagmiljøet ved Universitetet i Bergen Norrønt var språket i Norge og landene i vest som ble befolket fra Norge i vikingtiden. Norrønt ble brukt i vikingtiden og middelalderen. Moderne norsk, islandsk og færøysk stammer fra norrønt. Overgangen fra urnordisk til norrønt skjedde i perioden 500 til 700. Sider i kategorien «Norrøn filologi» Under vises 9 av totalt 9 sider som befinner seg i denne kategorien

Norrøn filologi er studiet av vestnordisk språk og litteratur i middelalderen. Norrønfilologien skal fortolke og formidle de skriftlige kildene til norsk og islandsk språk og litteratur fra vikingtida til reformasjonen. I det rikholdige kildematerialet finner vi sagaer og dikt, religiøse tekster, interessant lærdomslitteratur, lover, brev og dokumenter, alt sammen grunnleggende kilder. Filologi er vitenskapen om et folks språk og litteratur, for eksempel klassisk filologi, germansk filologi, slavisk filologi og så videre. Ordet brukes også generelt om språkstudium. Språkvitenskapen i egentlig forstand, altså lingvistikken, er én av flere vitenskaper med basis i filologien.Opprinnelig ble ordet filologi brukt ensbetydende med klassisk filologi, altså vitenskapen om de. Handbok i norrøn filologi har vore eit standardverk sidan den første utgåva kom på norsk i 2004 og på tysk i 2007. Bak boka står eit knippe på ti forfattarar med fagleg tyngd på sine felt og med evne til å formidle stoffet på ein levande måte. Handboka gjev lesarane ei innføring i alle dei sentrale

Master's Programme in Old Norse Studies | University of Bergen

Norrøn filologi, bachelor, 3 år Universitetet i Berge

 1. Kort om emnet. Emnet er sammensatt av en rekke delemner innen faget norrøn filologi: Teori og metode, særlig tekstkritikk, faghistorie, paleografi, kodikologi, kjernespørsmål i sagadebatten, kildekunnskap og utgivelseskunnskap, utviklingslinjer i norrønt språk
 2. Hva lærer du? Emnet skal sammen med det mer generelle emnet NFI4104 legge grunnlaget for spesialkompetanse i norrøn filologi. Du skal får kjennskap til de viktigste underdisipliner som utgjør faget norrøn filologi, og skal kunne forholde seg kritisk til skriftlige kilder på norrønt språk og til faglitteraturen
 3. 40-gruppe - Norrøn filologi (40NFI) Om emnegruppen. Etter å ha fullført 40-gruppen skal studenten kunne fortolke og formidle norrøn tradisjon og kultur både språklig og litterært, gjennom å: kjenne strukturen i norrønt språk; kjenne hovedlinjene i språkutviklingen fra urnordisk til norrøn
 4. Norrøn og keltisk filologi Underområder. Fast vitenskapelig ansatte; Midlertidig vitenskapelig ansatte; Personer 1 - 13 av 13 Navn Telefon E-post Emneord; Bliksrud, Hilde Alice Stipendiat: 97561253: h.a.bliksrud@iln.uio.no: Norrøn filologi.

Norrøn filologi, master, 2 år Universitetet i Berge

Sammendrag av masteroppgaven i norrøn filologi «Det tragiske element i islendingesagaen» Laxdæla saga har blitt karakterisert som en tragisk islendingesaga. På grunn av intriger blir de to heltene, fosterbrødrene Kjartan. NORRØN FILOLOGI (Bachelor) i Belgia - Skoler | Studier | Utdanning. Valg av skole, studie og yrke. Studier 3.817 studier Skoler 2.897 skoler Yrkesguide 716 yrker Kurs 338 kurs Norge 242 studiesteder Utlandet 82 studietibud Magasinet Artikler og tips Guider / Studier . Studie. Studiet i norrøn filologi skal kvalifisere kandidatane til forsking, undervisning og formidling i norrøn filologi og tilstøytande emne. Studiet har som mål å formidle vitskapleg teori og metode og historia til faget, og dei studerande skal under studiet utvikle ei sjølvstendig og kritisk haldning til kjeldemateriale og vitskaplege framstillingar

Browsing Norrøn filologi by Title Home; Det humanistiske fakultet; Institutt for lingvistiske og nordiske studier; Norrøn filologi; Browsing Norrøn filologi by Title; JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it Sammendrag av masteroppgaven i norrøn filologi «Det tragiske element i islendingesagaen» Laxdæla saga har blitt karakterisert som en tragisk islendingesaga. På grunn av intriger blir de to heltene, fosterbrødrene Kjartan. Kryssordhjelp - Norrøn filologi og mye mer for å løse kryssord. Norges største kryssordhjelper-app med millioner av ord. Du kan velge om du vil søke i Alle kategorier eller du kan velge ett eller flere søkeområder fra menyen under

Filolog utdanning.n

Kjøp Handbok i norrøn filologi fra Tanum Handbok i norrøn filologi har vore eit standardverk sidan den første utgåva kom på norsk i 2004 og på tysk i 2007. Bak boka står eit knippe på ti forfattarar med fagleg tyngd på sine felt og med evne til å formidle stoffet på ein levande måte Browsing Norrøn filologi by Issue Date Jump to a point in the index: (Choose year) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2005 2000 1995 1990 1980 1970 1960 1950 1940 193 Arkiv för nordisk filologi är en vetenskaplig tidskrift om nordiska språk. Här publiceras filologiska och lingvistiska artiklar om de nordiska språken och om äldre nordisk litteratur. Ända sedan tidskriften började ges ut 1883 har den varit en naturlig mötesplats för de senaste rönen inom den språkhistoriskt och filologiskt inriktade forskningen inom Norden Bli student ved UiT Norges arktiske universitet. Et av Norges breddeuniversiteter, med studietilbud på ti steder: Tromsø, Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Mo i Rana, Bodø, Bardufoss og Svalbar

Om norrøn filologi - Institutt for lingvistiske og

Arkiv for nordisk filologi var det første tidsskrift, som utelukkende var viet studiet av de nordiske språk og Nordens eldre litterære åndsliv. Tidsskriftet ble til under det andre nordiske filologmøte i 1881. De fire første bind kom ut i 1883-1888 i Kristiania med Gustav Storm som redaktør. I 1889 kom tidsskriftet ut i Lund med Axel Kock som redaktør Vidare har han redigert Handbok i norrøn filologi (1. utg. 2004, 2. utvida utg. 2013). Både handboka og denne grammatikken er også utgjevne på tysk. LES MINDRE Forlagets omtale Forlagets Norrøn grammatikk i hovuddrag er ein grammatikk over det språket som vart talt og skrive i Noreg og på Island og vesterhavsøyane i mellomalderen, med eit tyngdepunkt på 1200-talet Definisjon av filologi i Online Dictionary. Betydningen av filologi. Norsk oversettelse av filologi. Oversettelser av filologi. filologi synonymer, filologi antonymer. Informasjon om filologi i gratis engelsk online ordbok og leksikon. substantiv maskulin entall/singular språkvitenskap studere filologi norrøn filologi

Voluspå er et gudedikt i Den eldre Edda som trolig ble til i brytningstiden mellom gammel og ny tro, sannsynligvis omkring år 1000. Voluspå er visstnok diktet av en skald som var påvirket av kristendommen - den hedenske religionen har hos ham en etisk holdning vi ikke finner i andre eddadikt.Diktet begynner med at volven minnes verdens skapelse og gullalderen, hvordan ondskap og strid. Samarbeidsnemnda for norrøn filologi i universitets- og høgskolesektoren reagerer også sterkt på forslaget. - Konsekvensene av dette er store, for skolen legger grunnlaget for hvordan kunnskapene om den litterære og språklige fortiden blir hos hele befolkningen Norrøn oversettelse av bibeltekst på 1200-tallet Oversettelsesstrategier i Stjórn II; Old Norse Translation of Biblical Texts in the 13th Century Translation strategies in Stjórn II Neset, Olav I denne avhandlingen har jeg undersøkt oversettelsesstrategier i Stjórn II, som er en av fire norrøne oversettelser av de historiske bøkene i Det gamle testamentet, fra 1 Kjøp Handbok i norrøn filologi fra Bokklubber Handbok i norrøn filologi har vore eit standardverk sidan den første utgåva kom på norsk i 2004 og på tysk i 2007. Bak boka står eit knippe på ti forfattarar med fagleg tyngd på sine felt og med evne til å formidle stoffet på ein levande måte Siden 2016 - Ekstern programsensor i norrøn filologi (bachelor- og masterprogrammer), UiB. 2015 (nov) - 2019 (sept) Medlem i samarbeidsnemnda for norrøn filologi, representant for norskseksjonen, HVL. Siden 2015 (aug) - Representant for Norge i The International Advisory Board of the International Saga Conference

Norrøn filologi bacheloroppgåve Universitetet i Berge

Handbok i norrøn filologi Forskargruppe i

Gulatinget var i vikingtiden og middelalderen et felles rettssted (lagting) for de vestafjelske fylker i Norge. De andre lagtingene var Borgarting, Eidsivating og Frostating. Navnet Gulating brukes i dag om lagdømmet for Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane; Gulating lagmannsrett. Norrøn filologi, runologi, språkhistorie, 1700-talsstudiar,edisjonsfilologi. UNDERVISNING: Norrønt språk, Norrøn litteratur, runologi, språkhistorie . PUBLIKASJONER: Frostatingslova (omsett av Jan Ragnar Hagland og Jørn Sandnes); The Runic Inscriptions of Viking Age Dublin (medforf Norrøn filologi er studiet av dette språket, de skriftlige kildene og kulturen de springer ut av. Den norrøne litteraturen byr på et uvanlig riktig spekter av tekster, ikke minst den verdenskjente islandske sogelitteraturen om norske konger, de nordiske heltene i fortida, samt feidene til islandske stormenn i norrøn filologi 2. UTGÅVE FAGBOKFORLAGET . Innhald Forord 7 Forkortingar og teikn 9 Innleiing 15 1 Håndskrift- og arkivkunnskap 28 JON GUNNAR JØRGENSEN 2 Tekstkritikk og tekstfilologi 76 ODD EINAR HAUGEN 3 Runologi 128 KARIN FJELLHAMMER SEIM 4 Paleografi 194 ODD EINAR.

Norrønt (språk) - Wikipedi

 1. Denne forelesningen handler om kunnskap i norrøn mytologi. Jon Gunnar Jørgensen, professor i filologi, holdt dette foredraget på ''Åpen dag'' for videregående elever, på Universitetet i Oslo.
 2. istrasjon og planlegging av universitetsutbygging
 3. Tekstpensumet skal omfatte ett eddadikt, 40 sider normalisert prosa (en kortere saga) og 5 sider unormalisert norsk tekst fra ulike sjangere. Utvalget av sekundærlitteratur om norrønt språk og norrøn filologi skal omfatte ca. 200 sider

Samarbeidsnemnda for norrøn filologi - Institutt for

Anne Holtsmark var dosent, senere professor i norrøn filologi ved Universitetet i Oslo (UiO) og mangeårig leder av Gammelnorsk ordboksverk. Hun etterlot seg en stor vitenskapelig og populærvitenskapelig produksjon. Holtsmark vokste opp i Kristiania og Ås som den nest eldste av fem søsken Additional Physical Format: Online version: Olsen, Magnus Bernhard, 1878-1963. Fra norrøn filologi. Oslo, H. Aschehoug, 1949 (OCoLC)654169283: Document Type

Norrøn filologi‎ (9 sider) O Områdestudier‎ (7 kategorier, 4 sider) S Sinologi‎ (3 kategorier, 24 sider) T Tibetologi‎ (1 kategori, 4 sider) Sider i kategorien «Filologi. Norrøn er et tillægsord brugt om gamle kulturer i Norden.En bosættelse (også kaldet landnam) foregik i norrøn tid. Nordboernes sprog var norrønt.De norrøne bosættelser omfattede i 1050 Island, vestkysten af Norge, Skotland, Orkneyøerne, Nordirland, Færøerne og Nordbobygderne i Grønland.. Se også. Runealfabet; Runemag

norrønt - Store norske leksiko

Fra norrøn filologi, 1949; Runic inscriptions in Great Britain, Ireland and the Isle of Man, i Viking Antiquities in Great Britain and Ireland, Bergen 1954, s. 154-232; Edda- og skaldekvad. Forarbeider til kommentar, 7 hf., DNVA Avh. II 1960 nr. 1, 3 og 4, Ny serie nr. 2-4, 1962, og 5, 196 Handbok i norrøn filologi. [Odd Einar Haugen;] Home. WorldCat Home About WorldCat Help. Search. Search for Library Items Search for Lists Search for Contacts Search for a Library. Create lists, bibliographies and reviews: or Search WorldCat. Find items in. Handbok i norrøn filologi book. Read reviews from world's largest community for readers I fjor kom Handbok i norrøn .filologi ut som nummer 1 5 7 i LNUs skriftserie. Ei handbok skal, etter ordboksdefinisjonen, gje ëei heilsleg utgreiing av det viktigaste i eit fagû (Nynorskordboka) Uddannelsen i klassisk filologi har fokus på romersk og græsk sprog og kultur. De to kulturer et tæt forbundet, og romersk kultur er til tider stærkt inspireret af den græske, ligesom den romerske kultur har haft indflydelse på det græske samfund i perioden med romersk overherredømme

Keltisk filologi er 16 bokstaver langt og inneholder 6 vokaler og 9 konsonanter. For info som ikke er relatert til kryssord, så kan du slå opp keltisk filologi i ordboka Hun var dosent i norrøn filologi ved Universitetet i Oslo fra 1931, og professor samme sted 1949-61. Hun var leder for Gammelnorsk ordboksverk 1938-49. Hun etterlot seg en stor vitenskapelig og populærvitenskapelig produksjon, bl.a. En tale mot biskopene (1931),. Universitetet i Oslo - Førsteamanuensis i irsk og norrøn filologi. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Filolog. Foreldre: Lærer Nils Magerøy (1883-1961) og Sofia Apeland (1892-1922). Gift 1949 med førsteantikvar dr.philos. Ellen Marie Olsen (4.2.1918-), datter av tegner Johannes Hartvig Olsen (1885-1928) og Ingeborg Marie Gudbrandsen (1882-1930). Hallvard Magerøy drev forskning på mange forskjellige områder innenfor faget norrøn filologi, men størst betydning har han som.

Kategori:Norrøn filologi - Wikipedi

Neste morgon skulle den årlege internasjonale postgrad-konferansen i norrøn filologi opnast, The 12th Bergen International Postgraduate Symposium in Old Norse Studies 2018: Norms, Laws and Literature, denne gangen med over 50 deltakarar frå universiteta i Aberdeen, Cambridge, Durham, Nottingham, Oxford, Bonn, Berlin, København, Oslo - og sjølvsagt Bergen òg Norrøn filologi; Historisk-komparativ lingvistikk meir ålment; Undervisning. Eg underviser mest i språkhistorie, norrønt, talemål og språkvitskapleg teori og faghistorie, men har òg litt moderne grammatikk og ymse andre emne, både på det vanlege nordiskstudiet (alle nivå) og ulike EVU-kurs (etter- og vidareutdanning) View Academics in Norrøn Filologi on Academia.edu

Video: Norrøn og keltisk filologi - Institutt for lingvistiske og

Odin i tusenårskrise: - Norrøn mytologi og nordisk identitet i Janne Tellers Odins ø og Cornelius Jakhellns Gudenes fall av Carline Tromp TROMP, CARLINE (f. 1984), har en mastergrad i norrøn filologi fra Universitetet i Oslo (2012) og arbeider med et prosjekt som omhandler bruk av norrøn mytologi i moderne tekster Førsteamanuensis cand. philol. Magnus Rindal utnevnes til dosent i norrøn filologi ved Universitetet i Bergen. 5. Hovedmengden var studenter, men det faglige spekter var vidt : fra filologi, jus, medisin, realfag til økonomi. 6. I dagens kronikk kritiserer Synnøve des Bouvrie, amanuensis i klassisk filologi Vitenskapelig assistent i norrøn filologi hos professor Ludvig Holm-Olsen (1/2 stilling) 1958-60. Lektor, høgskolelektor og førsteamanuensis innenfor lærerutdanning 1960-1995. Dr. philos. ved Universitetet i Oslo 1986 på avhandlingen En kompilator i arbeid. Studier i Stjórn

filologi - Store norske leksiko

Posts about norrøn filologi written by musubana. I dag er det Islands nationaldag, en måned efter Norges. Sagaøen har en helt særlig plads i mit hjerte. Jeg startede mine studier med at læse norrøn filologi, som stort set tilsvarer den tidlige islandske litteratur, fra eddaen til sagaerne 2006-2007. Førstelektor i norrøn filologi ved Nordisk institutt, Universitetet i Bergen 2003-2006. PhD-stipendiat ved Senter for middelalderstudier, Universitetet i Bergen: innenfor prosjektet «The Arrival of Writing». 2003. Lektor i norrøn filologi ved Nordisk institutt (vårsemesteret), Universitetet i Bergen. 2002 Doktor i norrøn filologi ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Inn i skaldens sinn» (2008). Av dikt har han gitt ut: «Íslendingurinn» (Islendingen) i 1992,. Norrøn filologi. Emner Muntlighet og skriftlighet. Ny filologi. Oversettelsesteori. Riddersagaer. Land Norge. Prosjekter Forskningsresultater i Cristin Forskningsresultater i Cristin (142) Forskningsresultater i Cristin for 2020 ..

Handbok i norrøn filologi Odd Einar Haugen

Vi anvender cookies for at sikre at vi giver dig den bedst mulige oplevelse af vores website. Ok Cookie- og privatlivspolitik Cookie- og privatlivspoliti Handbok i norrøn filologi. ISBN: 978-82-450-1109-8. Fagbokforlaget. Kapittel 11. s 556 - 598. Nielsen, Marit Aamodt (2007). Syntaktische Entwicklung Syntaktisk utvikling. Altnordische Philologie. Norwegen und Island. Walter de Gruyter. s 391 - 431. Christoffersen, Marit (2004). Syntaktisk utvikling. Handbok i norrøn filologi, red. Odd Einar. 1. Jeg er dansk, oppvokst i Københavns nærhet og var midt i mine studier i klassisk filologi; gresk og latin, da jeg brøt opp for å bosette meg i Norge og Oslo i 1947.: 2. 329 av disse er lektorer i filologi, realfag eller med blandet fagkrets, 270 er adjunkter og 70 er utdannet cand. mag. uten pedagogisk seminar.: 3. Dermed merker jeg at ikke bare kommentatoren våkner i meg, men også de. NOFI100 Innføring i nordiskstudiet med vekt på norrøn filologi Pensumlister a. Felles innleiingsdel, ca. 200 sider Nordisk språk og norrøn filologi (språkdel) Arne Torp Nordiske språk i fortid og nåtid, i I.S. Sletten (red.), Nordens språk med røtter og føtter, Nordisk ministerråd 2004. 55 sider

Katharina Heinz - Institutt for lingvistiske og nordiske

NFI4101 - Norrøn filologi - Universitetet i Osl

Handbok i norrøn filologi (2. utg., Bergen: Fagbokforlaget, 2013). Boken er forkortet HNF nedenfor. Leseplan: - Møte 1 o Þrymskviða (på norsk) o Terry GUNNELL: Eddic Poetry o Else MUNDAL: Edda- og skaldediktning (HNF, s. 358-75, avsnitt om eddadikt) - Møte 2 o Vafþrúðnismál (på norrønt Norrøn ordbok . ISBN 9788252171501, 2008, Finn Hødnebø, Leiv Heggstad, Erik Simensen . Fra 200,-Kjøp Selg. Handbok i norrøn filologi Handbok i norrøn filologi . ISBN 9788245001051, 2004, Odd Einar Haugen . Ingen annonser Kjøp Selg. Norrøn mytologi. Norrøn grammatikk. Odd Einar Haugen: Norrøn grammatikk i hovuddrag (opptrykk som kompendium på Gnist Tapir, 2009) Ordbok: Heggstad, Hødnebø, Simensen, Norrøn ordbok. Oslo: Det Norske Samlaget. Eldre språkhistorie. A. Torp og L. Vikør: Hovuddrag i norsk språkhistorie, kap. 1-4 . NYARE SPRÅKHISTORI norrøn filologi; norsk som andrespråk . og eit felles masterprogram for. nordisk språk og litteratur (inkl. andrespråk) norrøn filologi; Førstesemesteret for bachelor i nordisk liknar dagens førstesemester, men emnet NOLISP100: Innføring i nordiskstudiet vert fjerna. I staden ser semesteret slik ut: examen philosophicu NOFI107 Norrøn litteratur og kultur: Høst 2017: NOFI108 Unormaliserte norrøne tekster: Høst 2017: NOFI109 Norrøn diktning: Høst 2017: NOFI110 Norrøn skriftkultur: Høst 2017: NOFI210 Norrøn filologi særemne: Høst 2017: NOFI210 Norrøn filologi særemne: Vår 2017: NOFI250 Norrøn filologi bacheloroppgave: Høst 2017: NOFI304 Norrøn.

NFI4103 - Norrøn filologi - Universitetet i Osl

 1. , mesteparten av semesteret
 2. Norrøn tro og kristningen av Norge: kristningen av Norge - en religionshisto ISBN 9788245001471, 2004, Olav-Kansgar Straum . Fra 50,-Kjøp Selg. Fra rune til slang : morsmålskunnskap - bokmål : språkhistorie, norrønt, ISBN 9788202022921, 1983.
 3. NOFI106 Norrøn mytologi: Vår 2018: NOFI107 Norrøn litteratur og kultur: Høst 2018: NOFI108 Norrøne tekster etter håndskriftene: Høst 2018: NOFI109 Norrøn diktning: Høst 2018: NOFI110 Norrøn skriftkultur: Høst 2018: NOFI112 Norrøn litteratur i oversettelse: Vår 2018: NOFI210 Norrøn filologi særemne: Vår 2018: NOFI210 Norrøn.
 4. Eit utval på om lag 200 sider om norrønt språk og norrøn filologi frå Odd Einar Haugen (red.): Handbok i norrøn filologi (Bergen 2004) NORD2205 FRITT SPRÅKLEG EMNE (7.5 sp) Pensum er for ein stor del valfritt og kan avtalast i samråd med faglærar
 5. Boken omhandler Snorre Sturlasons liv, dels den rike norske lærdomstradisjonen i norrøn filologi og dels de kulturhistoriske perspektiver på Snorre og den europeiske romantikk. Dette blir tatt opp i tretten artikler som alle har utgangspunkt i foredrag holdt av Norges fremste Snorre-kjennere. Har litteraturliste
Norrøn ferskvare

Norrøn filologi (40NFI) - Universitetet i Osl

 1. Synonym til NORRØN FILOLOGI i kryssord - Kryssordbok
 2. NORRØN FILOLOGI (Bachelor) - Skoler Studier Utdanning
Transformations of Medieval Law | Institutt forHandbok i norrøn filologi
 • Dødelige sykdommer liste.
 • Latinske jus uttrykk.
 • Multiplikasjon av to vektorer.
 • Kroppsideal definisjon.
 • Ms office.
 • Toyota corolla 1996.
 • Problemstilling fattigdom.
 • Neroberg rundweg.
 • Innsatser kryssord.
 • Uno junior.
 • Intäkter.
 • Hva er et tilbud rettslære.
 • Erfaringer med kia soul ev.
 • Forskudd på arv 2017.
 • Kviselignende utslett på armen.
 • Tilbud diamantring.
 • Solia portugal.
 • Ausflüge bayern bei schlechtem wetter.
 • Aksjesparekonto vs zero.
 • Pm fotball 2018.
 • Pickel nach rasur im intimbereich.
 • Plankebua.
 • Kringla hamar.
 • Ec living tana sl 1 og l 1.
 • Supermann.
 • Alison krauss konsert.
 • St jørgen golf.
 • Gave til bestefar 70 år.
 • Bhp motorsport.
 • Wagyu stockholm.
 • Kyllingfilet i ovn.
 • Yoga engelskirchen.
 • How big is the pacific ocean.
 • Swebus västerås stockholm.
 • Nitrogen monoxide wiki.
 • Ekzem augenlid hausmittel.
 • Brystningshøyde definisjon.
 • تصريف فعل choisir.
 • Underholdningsavdelingen gollum.
 • Emosjon kryssord.
 • Veien blir til mens vi går.