Home

Tilrettelagt opplæring videregående skole oslo

Videregående skole Oslo - Søk skoleplass i da

Oslo kommune har i dag mottatt anbefalinger fra utvalget som har vurdert alternative modeller for inntak til videregående skoler i Oslo. Flertallet i utvalget anbefaler at Oslo kommune går videre med å vurdere endringer i dagens karakterbaserte inntaksmodell for å begrense ulikhet, eller å erstatte den med en modell som motiverer til å vektlegge innsats og framgang fremfor karakterer Eikelund. Nydalsveien 30B 0484 Oslo Bydel Nordre Aker. Eikelund er en av tre videregående skoler som gir et tilbud til ungdom og unge voksne med spesielle behov for tilrettelagt opplæring på grunn av psykiske vansker Tilrettelagt opplæring er et opplæringstilbud til elever med spesielle behov. Opplæringen gir eleven en grunnkompetanse. Som overordnet mål tar opplæringen sikte på å dyktiggjøre elevene til størst mulig grad av selvstendighet i forhold til voksenliv og arbeidsliv både faglig og sosialt

Krokeide Videregående Skole - Opplæring tilrettelagt for de

Besøks- og leveringsadresse: Statsråd Mathiesens vei 25, 0594 Oslo. Postadresse: Oslo kommune, Utdanningsetaten, Bjerke vgs, Postboks 6127 Etterstad, 0602 Oslo Tilrettelagt avdeling. Tilrettelagt gruppe Medier og kommunikasjon. NoMa Norsk og Matte: I uke 42 skal alle elever gjennomføre elevundersøkelsen på Bjørnholt videregående skole. Flere nyheter. I Will Not Be Silent Oslo Kommune Utdanningsetaten, Bjørnholt Vgs, PB 6127 Etterstad, 0602 Oslo. Telefon: 23 46 36 00 Tilrettelagt opplæring i mindre grupper har flere lokaler i Ski Næringspark: I Anolitveien finnes rommene som er spesielt tilpasset elever med ulike funksjonshemninger og diverse fagrom som musikkrom, sanserom, hybelkjøkken, botreningsrom med mer. Verkstedet i Anolitveien brukes til arbeidstrening og snekkerverksted Nydalen videregående skole i Nydalen i Oslo. Skolen ligger like ved BI og Storo senter. Andre naboer er Riksteateret og nydalen torg. Nydalen vgs er blant de mest søkte skolene i Oslo

Variert aktivitetstilbud · Tett oppfølging · Tolerant og inkluderend

 1. På Dønski skal alle lykkes sier skolens visjon. Det passer godt inn i avdelingens målsetting for elevgruppen på tilrettelagt opplæring (TO). Elevene får en allsidig og praktisk opplæring som gjør dem i stand til å bli deltakere i egne liv. De blir møtt av kompetente, trygge voksne som gir faglige utfordringer, støtte og omsorg i skolehverdagen
 2. g og lignende bistandsbehov. Ett av flere ledd i å nå dette målet er tjenesteutviklingsprosjektet «flere i tilrettelagt arbeid» som utføres av Helseetaten på oppdrag fra Byrådsavdelingen for eldre, helse og arbeid
 3. Tilrettelagt opplæring er et tilbud til elever med spesielle behov. Fotograf: Kristin Svorte. Tilrettelagt opplæring. Forsterkede vg1-tilbud. Skedsmo videregående skole har forsterkede Vg1-tilbud innenfor utdanningsprogrammene. Bygg- og anleggsteknikk; Håndverk, design og produktutvikling
 4. Nesodden videregående skole har hatt en egen avdeling for tilrettelagt opplæring siden 1995. Høsten 2005 flyttet vi inn i nye, flotte lokaler, som er planlagt og bygget for å ivareta elever med særskilte behov for tilrettelegging
 5. dre grupperBildegalleri - Slide

Tilrettelagt opplæring Videregående opplæring - vilbli

Hjem-skole samarbeid. Skolemelding. Tilgang til Skoleplattform Oslo. Dette må du vite om fravær. Fraværsreglement på Holtet vgs. Tilgang til elevfravær. Veileder for hjem-skolesamarbeid. Elevundersøkelsen. Elevbok og timeplan. Elevboka 2020/202 Avdeling for tilrettelagt opplæring Publisert: 7.5.2015 Endret: 22.9.2020 Hellerud videregående skole har to tilrettelagte avdelinger, avdeling for Arbeidslivstrening og Hverdagslivstrening Tilrettelagt opplæring. Tilrettelagt opplæring er et tilbud til elever som ikke kan følge vanlig opplæring og har behov for spesialundervisning. Alle elever på videregående skole får skolekort fra RUTER, som dekker gratis offentlig transport til og fra skolen

Tilrettelagt opplæring er et tilbud til elever som trenger noe tilrettelegging for å nå målene sine og/eller elever som trenger tettere oppfølging for å gjennomføre Vg1 eller grunnkompetanse. Opplæringen er spesielt tilpasset den enkeltes behov og forutsetninger, og foregår i små grupper med økt bemanning Tilrettelagt opplæring er et opplæringstilbud til elever med spesielle behov. Skolen har egen avdeling for tilrettelagt opplæring (TO) som vektlegger allmennfag, botrening, sosial trening og yrkesfaglig arbeidstrening. Hvordan vektleggingen blir, avhenger av den enkelte elev.Bildegalleri - Slide Bjørnholt videregående skole. Om skolen. Om skolen. Om oss. Vår profil. Ledelse og ansatte. Strategisk Plan 2020. Avdeling for tilrettelagt opplæring er for elever som søker med fortrinnsrett til grupper innenfor arbeidslivstrening og hverdagslivstrening. Oslo Kommune Utdanningsetaten, Bjørnholt Vgs, PB 6127 Etterstad, 0602 Oslo. Tilrettelagt avdeling (TL) er et skoletilbud for elever med ulike typer funksjonshemminger. Vi driver tilpasset opplæring, slik at alle har utbytte av å lære, sammen med de andre på skolen

Feiring videregående skole er en skole for deg som har lærevansker eller psykiske eller fysiske utfordringer som gjør at du trenger særskilt tilrettelagt opplæring. Søknadsfristen for skoleplass i skoleåret 2020/21 er nå ute. Søknadsfrist for skoleåret 2021/22 er 30. mars 202 Tilrettelagt opplæring. Studiespesialisering med arbeidslivstrening. Service og samferdsel, tilrettelagt. Idrettstilbudet på Nydalen. Idrettstilbudet på Nydalen videregående skole. Kveldsundervisning tegnspråk. Kveldsundervisning tegnsprå Tilrettelagt opplæring. Bleiker videregående skole har følgende opplæringstilbud innenfor tilrettelagt opplæring: Klasser med 4-6 elever, bemannet med en lærer og en fagarbeider . Mål for opplæringen: Elevene skal kvalifiseres for tilrettelagt arbeid, og for å fungere best mulig, og mest mulig selvstendige i sitt daglige liv

Tilrettelagt opplæring er høyt prioritert på Hartvig Nissens skole. Vi har et stort og godt miljø for elever som har behov for opplæring i mindre grupper og en utstrakt tilrettelegging for elever i ordinære klasser Tilrettelagt opplæring. Dette tilbudet er til elever som har behov for en tilrettelagt opplæring. Det vil si at de har en individuell opplæringsplan (IOP) med kompetansemål hovedsakelig fra overordnet del av læreplan for videregående skole, og noen kompetansemål knyttet til den enkeltes utdanningsprogram Tilrettelagt opplæring, større grupper. Publisert: 24.01.2016 / Sist endret: 17.01.2020 Trenger du noe tilrettelegging for å nå målene dine? Ønsker du å gjennomføre VG1 eller grunnkompetanse i grupper med inntil 8 elever og tettere oppfølging over 2-3 år Alle har rett til videregående opplæring, men det er ikke obligatorisk. Elevene kan velge mellom studieforberedende og yrkesfag. Det er like mange elever som begynner på yrkesfag som på studieforberedende. Elever på yrkesfag går normalt to år i skole og blir deretter lærlinger i en bedrift i to år. Elevene på ;studieforberedende går tre år i skole Tilrettelagt opplæring består pr i dag av 3 grupper. Avhengig av hva du har søkt vil du komme i en av disse gruppene: Sesam: søkere til service og samferdsel (Sesam) og informasjonsteknologi og medieproduksjon (ITM) RM: søkere til restaurant- og matfag Basen: søkere til både Sesam og R

Hartvig Nissens skole - videregående skole Oslo

Skolens visjon «Læring for livet» og «eleven i sentrum» passer godt inn i avdelings målsetting for elevgruppen på tilrettelagt opplæring. Vi ønsker å gi en allsidig og praktisk opplæring som gjør de i stand til å til å bli deltakere i egne liv. Undervisningen skal differensieres for den enkelt, hvor mestring og utvikling er viktig i prosessen frem til aktive samfunnsborgere. Skolen og avdelingen. Skolen generelt og avdelingen spesielt er godt tilrettelagt for rullestolbrukere og elever med andre funksjonshemninger. Avdelingen har blant annet eget kjøkken, aktivitetsrom, 2 sanserom, musikkrom og undervisningsrom med SmartBoard. Skolen har kantine, bibliotek og tilgang til idrettshall Dersom du mangler papirer, ta kontakt med skolen du gikk på eller skriv ut fra Vigo.no 2. Behov for tilrettelagt opplæring. Behov for tilrettelagt opplæring må kunne dokumenteres av en kompetent instans utenfor skolen, f.eks. spesialisthelsetjenesten, BUP, DPS, OT/PPT, behandlingssted, psykolog, NAV (ved sakkyndig) eller lignende. 3 Tilrettelagt opplæring er et opplæringstilbud til elever med spesielle behov. På Rælingen videregående skole tilbys elevene tilrettelagt opplæring i mindre grupper. Opplæringen tar utgangspunkt i utdanningsprogrammet service og samferdsel og etter sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten. Opplæringen blir beskrevet i en individuell opplæringsplan (IOP) Tilrettelagt skoleskyss Fylkeskommunen har ansvar for skyss til videregående opplæring og til elever i grunnskolen som får opplæring ved nærskolen. Kommunen har ansvar for skyss utover dette. Her finner du skoleskyssbrosjyren for Østfold med informasjon om rettigheter, søknad, skolekort, klageadgang, kontaktinformasjon og mye mer

OSLO: Fagarbeider/ assistent tilrettelagt opplæring Akershus Fylkeskommune: Vil du være fagarbeider for opplæring av elever med spesielle behov? Mailand videregående skole har ledig vikariat som assistent/ fagarbeider for elever i mindre grupper på tilrettelagt opplæring. Mailand vgs er en kombinert skole som vil ha ca. 900 elever i skoleåret 2019/. Tilrettelagt opplæring. Undervisningen er organisert for elever med tilretteleggingsbehov av varierende grad. Skolen tilbyr undervisning i klasse, små og store grupper og én-til-én. TPO Elisabeth Solbakken . Vi vil skape en best mulig skolehverdag for elevene, og vi ønsker å forberede elevene til et selvstendig liv i arbeid og bosituasjon Om skolen Hop videregående skole er en liten skole. Skolen har 84 elevplasser fordelt på 7 klasser. Vi tar ikke inn elever på bakgrunn av karakter, men tar inn elever som har behov for tilrettelagt opplæring

Tilrettelagt opplæring, mindre grupper (TO) Tilrettelagt opplæring Tilrettelagt opplæring er et opplæringstilbud til elever med spesielle behov. Opplæringen gir eleven en grunnkompetanse. Som overordnet mål tar opplæringen sikte på å dyktiggjøre elevene til størst mulig grad av selvstendighet i forhold til voksenliv og arbeidsliv både faglig og sosialt Skolen har et bredt utvalg av utdanningsprogram. Velg mellom Medier og kommunikasjon, Studiespesialisering, Teknikk og industriell produksjon, Helse- og oppvekstfag, Elektrofag, Tilrettelagt opplæring og Påbygg til generell studiekompetanse

Tilrettelagt opplæring, mindre grupper (TO) Fant du det du lette etter på denne siden? Ja 66 85 44 00. Åpningstider Mandag-fredag kl. 08.00-15.30. Skriv til oss. Send e-post. Nesbru videregående skole Postboks 38 1378 Nesbru. Finn ansatt . Besøk oss . Halvard Torgersens vei 8 1396 Billingstad. Vis i kart. Adkomst og. Opplæring i mindre gruppe. I mindre gruppe går du i utgangspunktet 3 år i skole, med 35 timer opplæring pr uke i både fellesfag og programfag. Fellesfagene er norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og kroppsøving. Undervisningen er tilrettelagt ut fra mål i læreplanen for naturbruk og elevenes behov beskrevet i sakkyndig. Tilrettelagt tilbud for videregående skole på Vetland? Publisert: 8.11.2019 . Foto: NTB scanpix Credit: Oslo kommune. I Høring på forslag til aktivitetsplan for videregående opplæring i Oslo skoleåret 2020/2021 foreslås følgende: Vetland skole vil etablere en gruppe for hverdagslivstrening i sine nye lokaler. Plassene ( 8 stk. Videregående skoler. Samlet driver Viken fylkeskommune 58 videregående skoler, 4 folkehøyskoler og fagskoler. Utdanningsprogram. Du kan få oversikt over hvilke studieretninger som tilbys ved de ulike skolenene på vilbli.no eller sjekke det på hver enkelt skole.. Videregående skoler i Akershu Tilkallingsvikarer til avdeling for tilrettelagt opplæring Org. nr: - Stillingsident: 4149386224 Presentasjon av stillingen: Bjørnholt videregående skole er en skole hvor vi har fokus på å utvikle de beste lærerne for våre elever

Videregående skole - Skole og utdanning - Oslo kommun

 1. Edvard Munch videregående skole tilbyr følgende utdanningsprogram innenfor tilrettelagt opplæring: Musikk- MDD; Design og håndverk- DH; Musikk passer for elever som har grunnleggende ferdigheter på et instrument, og interesse for musikk. Design og håndverk passer for elever med interesse for formgivningsaktiviteter og har god finmotorikk
 2. 939 ledige jobber som Hellerud Videregående Skole, Tilrettelagt Avdeling, Oslo Kommune, Utdanningsetaten er tilgjengelig på Indeed.com. Renholder, Avdelingsingeniør/ Overingeniør og mer
 3. Bjørnholt videregående skole, Oslo kommune, Utdanningsetaten - Skoleassistenter til avdeling for tilrettelagt opplæring. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere

Skolens historie Teksten ble utarbeidet til skolens 50-årsjubileum i 2016. Om Blå Kors på Askøy og i verden Det internasjonale Blå Kors ble stiftet i Genève i 1877. Tilgangen på og bruk av alkohol var blitt et samfunnsproblem, særlig i de raskt fremvoksende bysamfunnene. Familiers fattigdom og nød fulgte i misbrukets fotspor. Blå Kors er TILRETTELAGT OPPLÆRING I HVERDAGSLIV PÅ HAUKÅSEN SKOLE Haukåsen skole har tilrettelagt avd. for elever med nedsatt funksjonsevne. Vi har 13 elevplasser fordelt på to klasser i hverdagslivstrening. All opplæring følges etter individuell opplæringsplan. Haukåsen skole, Dr. Dedichens vei 20, 0675 Oslo, tlf. 23 46 65 0 Slik får du tilrettelagt undervisning eller spesialundervisning når du går på videregående: Snakk med læreren din om hvordan du lærer best og hva du trenger hjelp med. Be skolen melde deg til PPT. Du kan også ta kontakt med PPT direkte. Foreldrene dine kan hjelpe deg hvis du er under 18 år eller ønsker det Godalen videregående skole - Miljøarbeider - avdeling for tilrettelagt opplæring, Sjøhuset. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere

Hellerud videregående skole er en kombinert skole nordøst i Oslo. Vår nærmeste nabo er Tveita Senter. Skolen har ca. 650 elever fordelt på ulike tilbud. Elever som skal ta videregående opplæring kan mellom disse utdanningsprogrammene: - Studiespesialisering - Bygg og anleggsteknikk - Medier og kommunikasjon - Påbygg til generell. Published 19-06-2020 Deadline: 24-06-2020 Skoleassistent - Avdeling byggfag, tilrettelagt gruppe Org. nr: - Stillingsident: 4255545971 Presentasjon av stillingen: Hellerud videregående skole er en skole med engasjerte ansatte i alle ledd. Det er god trivsel blant både elever, lærere og øvrige ansatte ved skolen. Vi jobber sammen for at elevene vår 16 600 voksne gikk i videregående skole i løpet av skoleåret 2019-20. Dette er en økning på over 500 deltakere sammenlignet med 2018-19. Siden 2015-16 har tallet på voksne deltakere i videregående skole økt med 4 400, og spesielt var det en stor økning fra 2017-18 til 2018-19 Bjørnholt videregående skole, Oslo kommune, Utdanningsetaten Bjørnholt videregående skole er e 2 dager siden Vi søker deg som vil være lærer i MK-fag ved avdeling for tilrettelagt opplæring Tilrettelagt opplæring (TO) Et overordnet mål er å forberede elevene for et mest mulig selvstendig liv etter avsluttet videregående skole. Dette skjer i samarbeid med eleven, foresatte og andre ressurspersoner. Elevene på TO får et helhetlig tilbud over 3 år,.

Videregående skoler i Oslo

 1. istration; Toggle navigatio
 2. Mens elevene går på skolen planlegger vi, i samarbeid med foresatte, hva elevene skal gjøre når de er ferdige på skolen. For mange elever blir det varig tilrettelagt arbeid (VTA). I tillegg har flere bydeler arbeidstilbud
 3. På tilrettelagt - større grupper tilbyr vi tilpasset opplæring innenfor følgende utdanningsprogram: Service og samferdsel, Helse og oppvekst, Teknisk- og industriell produksjon og Studiespesialisering. Vi jobber i grupper på maks åtte elever, og for de aller fleste er praksis ute i bedrift en stor del av opplæringen
 4. Tilrettelagt opplæring; Tilrettelagt opplæring Arbeidstrening - spesialundervisning i liten gruppe; Grunnkompetanse organisert Øksnevad videregående skole Jærveien 990, 4351 Kleppe . Vis i kart. Følg oss. Facebook; YouTube; Rogaland fylkeskommune; Personvern; Informasjonskapsler (cookies
 5. Videregående skole. Tilrettelagt opplæring (TO) er et opplæringstilbud til elever med spesielle behov. Haug skole og ressurssenter er behjelpelig med søknad og overgang til vgs., men det er foreldrene som må søke. Avdelingsleder for de ulike spesialgruppene er kontaktperson. Aktuelle skoler er Bleiker, Dønski, Holmen, Nesbru, Rud og.
 6. ar om nye diagnosekriterier og tilrettelagt opplæring 13. og 14. februar 2014. Postboks 6726 Etterstad, 0609 Oslo Besøksadresse: Grensev. 99, 3.etg. Tlf. 23 05 45 70, faks 23 05 45 51 Nettside: www.
 7. 4. Videregående skole. Alle har rett på tre års videregående opplæring (Oppll §3-1). Men i motsetning til grunnskolen er videregående opplæring ikke obligatorisk. Det er fylkeskommunen som er skoleeier og har ansvar for videregående opplæring

Tilrettelagt opplæring - Edvard Munch videregående skole

 1. Ulsrud videregående ligger i nærheten av drabantbyen Bøler sørøst i Oslo. Som en av få skoler kan du her bl.a. ta utdannelse innen idrettsfag. Tilbyr også tilrettelagt opplæring i alle programfag. Skolen har ca 600 elevplasser og 80 ansatte
 2. Elvebakken videregående skole, Østre Elvebakke 2, oppført 1937-38 (ark. Harald Aars) som Oslo yrkesskole, nåværende navn fra 1976.Nybygg med adresse Vestre Elvebakke 3, oppført 2004-05 (ark. Arkitektpartner), U-formet bygning i tre til seks etasjer som tilbygg til den eldre yrkesskolen
 3. Kuben videregående skole er en kombinert videregående skole beliggende i Økern næringspark i bydel Bjerke i Oslo.Skolen åpnet august 2013 og er osloskolens største videregående skole med over 1 850 elever høsten 2020. Skolen er en del av Kuben yrkesarena og ligger i Kabelgata 10-12, samlokalisert med Fagskolen Oslo og lærlingsenteret for byggfag
 4. Persbråten videregående skole, Gamle Hovsetervei 1, grunnlagt 1959. Skolen holder til i et moderne skoleanlegg fra 2007, innredet med åpne baseløsninger (ark. Link signatur AS). Det nye skoleanlegget består av hovedbygg, idrettshall, kulturhall og bygg for tilrettelagt undervisning

VGS - Tilrettelagt opplæring i hverdagsliv - Haukåsen skole

Ved å gå tilrettelagt helse- og oppvekstfag får du muligheten til å ta Vg1 over 2 år. Det vil si at du kan bruke mer tid på hvert fag. Holtet videregående skole Hellerud videregående skole er en kombinert skole i Alna bydel med ca. 680 elever. Skolen har en sammensatt elevgruppe med en stor andel minoritetsspråklige elever. Gjennom systematisk arbeid med elev- og læringsmiljø fremstår skolen i dag som en inspirerende og spennende arbeidsplass for ansatte som ønsker å gjøre en forskjell i et miljø preget av mangfold Strinda videregående skole Utdanningsprogrammer Andre utdanningstilbud Tilrettelagt opplæring All videregående opplæring skal tilpasses de evner og forutsetninger den enkelte elev, lærling og lærekandidat har, og skolene og lærebedriftene skal benytte varierte arbeidsformer Dersom du har behov for fast eller midlertidig tilrettelagt skyss, eller mangler kollektivdekning der du bor, ta kontakt med skolen. Skolen vil sende en søknad videre til trafikkselskapet Ruter. Les mer skoleskyss på Ruters hjemmeside hvis du har spørsmål som skolen ikke kan svare på

Hartvig Nissens skole - videregående skole Oslo

OSLO: Rektor - Bjerke videregående skole Oslo kommune: Bjerke videregående skole ligger i Bjerke bydel i Groruddalen. Skolen holder til i helrenoverte og moderne lokaler, og har rundt 750 elever og ca. 100 ansatte. Skolens utdanningsprogram for videregående opplæring er studiespesialisering og idrettsfag. Høsten 2018 ble det startet en e.. På Lambertseter videregående skole har vi ledig vikariat som 50% spesialpedagog. Det er mulig å øke vikariatet med 25% ekstra så lenge avdelingen har langtidsfravær. Lambertseter videregående skole har utdanningsprogrammene studiespesialisering og idrettsfag samt tilrettelagt opplæring for multifunksjonshemmede elever Vi hjelper deg med å sette, og nå dine mål. Snakk med en studierådgiver gratis Har ikke fullført videregående skole som gir yrkes- eller studiekompetanse i Norge. (Det betyr at personer med videregående utdanning fra andre land som IKKE blir godkjent i Norge kan ha rett til videregående opplæring.) Ordinær videregående opplæring i Oslo er på Oslo VO Sinsen

Fyrstikkalleen skole

Videregående skole for voksne minoritetsspråklige Oslo VO Helsfyr har utviklet et eget utdanningsløp for voksne minoritetsspråklige som ønsker å ta videregående opplæring. Opplæringen gis som en kombinasjon av teori og læretid over fire år og er rettet mot elever som mangler kompetanse innen norsk til å følge ordinær videregående opplæring Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole ; Fylkesmannen gjennomfører tilsyn og behandler klager. Fylkesmannen informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter Her får nyankomne elever tilbud om tilrettelagt grunnskoleopplæring på en videregående skole sammen med jevnaldrende. Navnet kombinasjonsklasse ble først brukt i 2007 da Larvik Læringssenter og Thor Heyerdahl videregående skole innledet et samarbeid for å gi et samlet tilbud til to elevgrupper som hadde ulike rettigheter ifølge opplæringslova

Bjerke videregående skole

Tilrettelagt opplæring Tilrettelagt opplæring. Tilrettelagt. Kontaktpersoner . Terje Granås, avdelingsleder; Tone Rebbestad med pc på skolen hver dag. Når det gjelder bøker, så er det skolen som sørger for disse. Inneværende skoleår har skolen kjøpt nettressurser, og vil i liten grad benytte ordinære lærebøker Bodin videregående skole og maritime fagskole har elektrofag, service og samferdsel, studiespesialisering, Idrettsfag, design og håndverk, medier og kommunikasjon, kunst, design og håndverk, forskerlinje helse og oppvekst særskilt tilrettelagt opplæring for funksjonshemmede; videregående opplæring i små og verneverdige håndverksfag; videregående opplæring i yrkesfaglige utdanningsprogram; særskilt profil; Norge er forpliktet etter internasjonale konvensjoner til å sikre at barn får mulighet til å velge alternative skoler til den offentlige skolen

Bjørnholt videregående skole

Jåttå vgs tilbyr 4 yrkesfaglige og 2 studieforberedende utdanningsprogram. Hos oss kan du kombinere byggfag med toppidrett. Vi har også en avdeling for tilrettelagt opplæring. Skolen har 860 elever, 220 ansatte, med buss og togforbindelse rett ved Tilrettelagt opplæring - Mindre grupper (TM) Vi tilrettelegger undervisningen etter det valgte utdanningsprogram og etter individuelle behov i en individuell opplæringsplan (IOP). Simon Maage/Unsplash . Jessheim videregående skole tilbyr tilrettelagt opplæring i små grupper, innenfor følgende utdanningsprogram: Studiespesialiserend Tilrettelagt opplæring; Tilrettelagt opplæring Hverdagslivstrening - spesialundervisning i liten gruppe; Arbeidstrening Dalane videregående skole Postboks 503 4379 Egersund. dalane-vgs@skole.rogfk.no. Her finner du oss. Dalane vgs Sjukehusveien 10 4371 EGERSUND. Vis i kart. Følg oss. Instagram; Facebook Longyearbyen skole, som er en statlig grunnskole med avdeling for videregående opplæring, hjelper imidlertid med videregående opplæring, eller enkelte fag for å få generell studiekompetanse, tilbyr skolen gode og smidige ordninger innenfor den ordinære undervisningen

Tilrettelagt opplæring - Drømtorp videregående skole

Tilrettelagt opplæring Hverdagslivstrening - spesialundervisning i liten gruppe; Arbeidstrening - spesialundervisning i Strand videregående skole Ryfylkeveien 1914 4120 Tau strand-vgs@skole.rogfk.no . Organisasjonsnummer: 974 624 419. Her finner du oss. Strand videregående skole Ryfylkeveien 191 Satsningsområder. Internasjonale prosjekter. Erasmus+ Ansattmobilitet for voksenopplæringen 2019-2021. Family+ 2018-2020. Nordplus My Nordic Identity 2020-202

Nydalen vg

Tilrettelagt opplæring (TO) er en fellesbetegnelse for spesialpedagogiske videregående skoletilbud for elever med ulike typer funksjonshemminger eller lettere psykisk utviklingshemming. Elevene søkes til skolene med fortrinnsrett til skoleplass. Elevene som får tilbudet er diagnostisert med generelle lærevansker Hvor langt skoler kan strekke seg. Hva som er lov på nasjonale prøver. iPad eller PC? Boktips: tilrettelagt opplæring. I neste utgave får dere gode eksempler på tilrettelegging for de på videregående. Tilrettelagt opplæring på videregående, utgave 4 i 2017 Tilrettelagt opplæring (TILA) Dette tilbudet er til elever som har behov for en tilrettelagt opplæring. Det vil si at de har en individuell opplæringsplan (IOP) med kompetansemål hovedsakelig fra overordnet del av læreplan for videregående skole, og noen kompetansemål knyttet til den enkeltes utdanningsprogram Bakgrunn for helhetlig opplæring i arbeidslivstrening. Persbråten videregående skole. Meny. Logg inn på Skoleplattform Oslo. Elever og ansatte. Foresatte. Gamle Hovsetervei 1, 0768 Oslo. Postadresse: Oslo kommune, Utdanningsetaten, Persbråten vgs, PB 6127 Etterstad, 0602 Oslo Forskrift om inntaksregler for vg-skoler, Oslo. I. Inntak til videregående skole (§§ 1 - 22) § 1. Fordeling på skoler: Utdanningsprogrammene på videregående trinn 1 (Vg1) § 2. Undervisning i spesielle språkfag - Utdanningsprogram for studiespesialisering § 3. Fordeling på skoler: Utdanningsprogram for musikk, dans og drama - Vg1.

Tilrettelagt opplæring - Dønski videregående skole

Opplæring jobb i Oslo Alle Nye Bjørnholt videregående skole er en skole hvor vi har fokus på å utvikle de beste lærerne for våre elever. Arbeidsoppgaver undervisning på avdeling for tilrettelagt opplæring etter tilkalling Kvalifikasjoner undervisningskompetanse innenfor ett av skolens utdanningsprogram, evt. 59 ledige jobber som Videregående Opplæring er tilgjengelig i Oslo på Indeed.com. Assistent, Kontaktlærer, Butikkmedarbeider og mer

Vår profilVahl skole – Wikipedia

Øvrebø videregående skole er en skole for elever som av en eller annen grunn har behov for ekstra tilrettelagt opplæring. For å kunne tas inn som elev må det framlegges sakkyndig dokumentasjon som synliggjør dette. Målgruppen vår er i utgangspunktet elever som ønsker å gjennomføre et fagbrev, men som vil ha behov for særskilt tilrettelegging Skolen vår; Meld fra om mobbing; Ledige stillinger; Kontakt oss; For ansatte; Du er her: Forsiden; Hovedmeny; Utdanningstilbud; Tilrettelagt opplæring; Tilrettelagt opplæring Arbeidstrening - spesialundervisning i liten gruppe A; Grunnkompetanse Gand videregående skole . Send e-post. Her finner du oss. Hoveveien 2-4. 4306 SANDNES Oslo-skolen. Tiltaket var rettet mot elever med svake matematikkferdigheter på 8. trinn og 1. trinn på videregående (Vg1). Målsetningen for tiltaket var å sette flere elever i stand til å fullføre videregående opplæring (VGO) ved å bedre deres ferdigheter i matematikk. Tiltaket inneholdt to elementer: 1) kursing av lærere En studie fra videregående skole (Markussen, 2000) viser at noen grupper av elever langt oftere blir skilt ut fra vanlige klasser. Det dreier seg i hovedsak om elever som har særskilt tilrettelagt opplæring og som har autismespekterdiagnoser, sammensatte lærevansker eller utviklingshemming Krokeide videregående skole er ikke en konkurrent til det offentlige skolesystemet - vi er et supplement. Gjennom særskilt tilrettelagt opplæring for elever med dokumentert tilretteleggingsbehov, hjelper vi elever (som gjerne ikke har klart å gjennomføre videregående utdanning i den offentlige skolen) frem til et kompetansebevis eller vitnemål

 • Madame tussauds london visitor statistics.
 • Marlù milano.
 • Princess leonor of spain.
 • Vandring langs akerselva 2017.
 • Norwegian kredittkort reiseforsikring.
 • Spekulasi wikipedia.
 • Cert skoleskyss.
 • It 2 release date.
 • Design dirt bike graphics.
 • Garmisch partenkirchen hoppuka.
 • Lexa incognito.
 • Plasttak ute.
 • Phäakenstadt.
 • Posao u parizu na crno.
 • Dekkmerking alder.
 • Systemair vtr.
 • Isartrails laufen.
 • Unt biljettförsäljning.
 • Werkblad cijfers schrijven pennenstreken.
 • Stephen hawking voice software.
 • Krusty krab remix.
 • Beste flyttebyrå oslo.
 • Synsam progressive glass pris.
 • Ich liebe dich auf jenisch.
 • Youtube com markiplier.
 • Kart island norge.
 • Toro pizzafyll tomat og urter.
 • Menu møbler dk.
 • Ferskentre i potte.
 • Mülleimer einbau unterschrank.
 • How to get twitch prime in scandinavia.
 • Schrottplatz autoteile.
 • Villmark 2 slutt.
 • Malstrøm bodø.
 • Fine plasser i bulgaria.
 • Danske slotte og herregårde hassings forlag.
 • Film für analoge kamera.
 • Skattkammer kryssord.
 • Kurort bad bentheim.
 • Trikomonasinfeksjon symptomer.
 • Neymar freundin bruna.