Home

Hordaland fylkeskommune intranett

Skoleportalen - hordaland

Programvare - Skoleportalen - Hordaland fylkeskommune

 1. Vestland fylkeskommune Ikkje frå Vestland fylkeskommune? Logg på med itslearning ELLER. Eit nytt vindauge blir vist dersom du ikkje allereie er logga på Pålogging elevar og lærarar (Azure) Logg på med itslearning. Informasjon Bruk av.
 2. Validé er en av Norges fem beste inkubatorer, mens Rogaland Ressurssenter og Medvind næringshage er to av landets 16 næringshager som gjør opprykk i Sivas nasjonale vurdering
 3. Vestland fylkeskommune lyser no ut 17 883 000 kroner til kultur- og idrettsaktivitet som er råka av koronapandemien. Søknadsfristen er 2. november kl. 15.00. Tannklinikkane i Vestland. Oversikt over alle offentlege tannklinikkar i Vestland fylke

Kontaktinfo frå 1. januar 2020 - Hordaland fylkeskommune

1. januar 2020 blir Hordaland og Sogn og Fjordane slått sammen til nye Vestland fylkeskommune.Fra denne datoen skal den nye fylkeskommunen ha et nytt kvalitetsstyringssystem og et helt nytt intranett som er tilpasset den nye organisasjonen Den digitale skule: Ein presentasjon av den digitale skule i Hordaland fylkeskommune Helpdesk IT kundesenteret for elevar og tilsette i Hordaland Fylkeskommune: https://helpdesk.hfk.no/ Lær meir fylkeskommune Enheter Finn ansatt Nyhetsbrev Facebook LinkedIn Intranett MinSide. Nyttige lenker. Postliste. Varsling kritikkverdige forhold. Beredskap og krise. Personvern og Cookies. Avviksmelding. forbedringsforslag. Avviksmelding eksamen (for sensorer) Kvalitetssystem . Logo og profil Hordaland er en valgkrets til stortingsvalg og var et fylke på Vestlandet i Norge, som grenset til Rogaland i sør, Sogn og Fjordane i nord, Buskerud og Telemark i øst og Nordsjøen i vest.. Hordaland ble 1. januar 2020 slått sammen med Sogn og Fjordane fylke til nye Vestland Fylke, under norgeshistoriens hittil største bølge av sammenslåing av fylker og kommuner Her finner du brukerveiledninger for Reiseregninger i Nordland fylkeskommune Link til ekstern pålogging: connect.visma.com Opplæringsvideoer Skrive reiseregninger Utgiftsrefusjon Attach (legge til vedlegg) Brukerveiledninger Registrere reiseregninger Attach (legge til vedlegg) Godkjenne reiser Prø;venemnder Retningslinjer for reise Linker tilbomstasjon takster:  .

Nytt intranett HFK07 - Hordaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 4000 ansatte. Vil du være med å utvikle Rogaland sammen med flinke og engasjerte kollegaer? Se ledige stillinger. Her finner du oversikt over ledige stillinger på våre videregående skoler og i administrasjonen Hedmark og Oppland fylkeskommuner ble slått sammen til Innlandet fylkeskommune fra 01.01. 202

Intranett Personvern. Søk. Verktøyet du treng til å planlegge framtida! Fylkesstatistikken 2020 er klar! Fylkesstatistikken er meint som eit kunnskapsgrunnlag for politikarar, kommunar og andre samfunnsaktørar i fylket og som eit verktøy til å planlegge framtida. Utdanning og karriere Velkommen Logg inn Glemt passord

Nytt intranett HFK07 - Hordaland fylkeskommune . READ. Ta intranettet i bruk! Organisasjonsdirektør. Gerd Ingunn Opdal. Eg oppmodar alle tilsette om å bruka HFK intranett. dagleg. Du finn aktuell informasjon, reglement, handbøker, reiserekningsskjema, diverse programverktøy,. Hordaland og Sogn og Fjordane er historie, og vi er alle innbygggjarar i Vestland fylkeskommune. Men kva kjenneteiknar Vestland fylkeskommune

Video: Tilsettliste - Hordaland fylkeskommune

19. februar 2020: Fylkesrekneskap 2019 - Gode resultat i både Hordaland og Sogn og Fjordane Du kan søkje i den offentlege postjournalen for Vestland fylkeskommune og bestille innsyn i dei enkelte dokumenta. Dato, avsendar/mottakar og overskrift/tittel for inngåande og utgåande dokument og notat som krev oppfølging Kontakt oss. Rogaland fylkeskommune Postboks 130 sentrum 4001 Stavanger. firmapost@rogfk.no. eDialog - send post og dokumenter på en sikker måte. Organisasjonsnummer: 971 045 69

Nordland fagskole vil bruke 1,9 millioner kroner til nye digitale klasserom Oversikt over alle offentlege tannklinikkar i Vestland fylke. På kvar klinikkside finn du kontaktinformasjon og fakta om klinikken

Vestfold og Telemark fylkeskommune skal være med å utvikle regionen. Bærekraftsmålene, verdiskaping gjennom grønn omstilling og partnerskaps- og arealutvikling skal prege vårt utadrettede oppdrag. Vi skal skape en bedre fremtid for innbyggerne i Vestfold og Telemark Nordland fylkeskommune eier 4100 km fylkesveg, og er den største vegeieren i Nordland. I Nordland er det:• 4100 km fylkesveg• 3540 km kommunal veg• 1225 km statlig veg I Nordland har vi: • 52 fylkesvegtunneler med en samlet lengde på 78 km• 990 bruer med en samlet lengde på; 80 km• 125 km gang- og sykkelvegFylkeskommunens ansvarNordland fylkeskommune har ansvar for. Nytt intranett HFK07 - Hordaland fylkeskommune . READ. Tilgang til intranettet. Alle tilsette i fylkeskommunen - Frå PC på arbeidsplasse Nytt intranett HFK07 - Hordaland fylkeskommune . READ. Nytt Intranett i Hordaland. fylkeskommune. Informasjonsknutepunkt. Oppdater

Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune - personalportalen Oppbygging av brukarmanualen Denne brukarmanualen omhandlar det som alle ansatte bør ha ferdigheter om i personalportalen. Skjermbilder og tekst viser steg for steg kva du skal gjere. Du kan komme inn i eit skjema på fleire måtar Statens hus, Kaigaten 9. Postboks 7310, 5020 Bergen Telefon: 55 57 20 00 E-post: fmhopostmottak@fylkesmannen.no Org.nr.: 974760665 Opningstider: 08.00 - 15.45 (15. Velkommen til Hordaland Fylkeskommune! Hordaland fylkeskommune tek seg av oppgåver som er for store til at alle kommunar kan klare dei åleine, eller saker som går på tvers av kommunane. Øvste styringsorgan i fylkeskommu.. Hordaland fylkeskommune - Det blir utfordrende. Tiden for å gi de store ordene innhold er her. Fredag stenger fylkesbygget dørene for sine 450 ansatte for godt Nå flytter fylkeskommunen: - En krevende operasjon. BILDESERIE. Fylkeskommunen flytter. Trapper opp kampen.

Etablerersenteret er ein del av tenestene til Hordaland fylkeskommune. Etablerersenteret tilbyr kurs i etablering, veiledning/rådgivning og nettverkstreff til gründarar, entreprenørar og oppstartsbedrifter i Hordaland. Tilbodet er både på norsk og engelsk. Innbyggjarar i Samnanger kommune kan benytta seg av dette tilbodet. Dette skjer med sfj.no, hordaland.no og vlfk.no Når Sogn og Fjordane og Hordaland går saman til Vestland fylkeskommune ved nyttår, får vi nye nettsider for Vestland fylkeskommune. 21. januar 2020 | Les meir Velkommen til Viken fylkeskommune. Her finner du informasjon om våre tjenester, politikk og om fylkeskommunens organisasjon og virksomheter Foto: Hordaland fylkeskommune. Hordaland. For stortingsperioden 2017-2021 er det valgt inn 16 representanter fra Hordaland. Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (5), Arbeiderpartiet (4), Fremskrittspartiet (2), Senterpartiet (2), Kristelig Folkeparti (1), Venstre (1) og Sosialistisk Venstreparti (1) Fylkesmannen i Hordaland har hatt tilsyn med Haukeland universitetssjukehus etter at ein mann med hjartesjukdom døydde medan han venta på behandling i akuttmottaket. Det var mange alvorleg sjuke pasientar som kravde behandling på same tid og det var ikkje nok legar og sjukepleiarar til å ta seg av alle. Mannen blei liggjande utan tilsyn

Carte Blanche | Om oss

Fylkesmannen er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. Fylkesmannen er dessuten et viktig bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter Hordaland fylkeskommune. 3,804 likes · 3 talking about this. Hordaland blei slått saman med Sogn og Fjordane fylkeskommune 1. januar 2020. Vi er no Vestland fylkeskommune Hordaland fylkesting har 57 representanter fordelt på ni partier og er i perioden 2015-2019 styrt av en koalisjon mellom Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet, med Sosialistisk Venstreparti som støtteparti. Opposisjonen består av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Rødt Hordaland fylkeskommune er snart historie. Vi sjekket ut livet i høyblokken før den rives. abonnent. Her er forslaget til nytt fylkesvåpen for Vestland. abonnent. Søviknes vender ryggen til egen regjering. abonnent. DEBAT

Agder fylkeskommune (eventuelt «ved [avdeling / navn på person]) Postboks 788 Stoa. 4809 Arendal. Organisasjonsnummer: 921 707 134. Fylkeshuset i Agder, Kristiansand. Besøks- og leveringsadresse: Agder fylkeskommune (ved navn på avdeling eller person) Tordenskjolds gate 65. 4614 Kristiansand Folkehelse. I Vestland fylkeskommune er folkehelsearbeid ei høgt prioritert satsing i alle fagavdelingar. Innsatsen vår skal bidra til fleire leveår og betre levekår for befolkninga, til å jamne ut sosiale helseskilnader og til å skape eit samfunn som er tilgjengeleg for alle Innsida - NTNUs intranett. Logg inn Benytt ditt faste NTNU-brukernavn og passord. Innholdet på NTNUs intranett er i stor grad åpent. Se temasider for studenter og ansatte (uten pålogging). Om Innsida. Innsida er kjappeste vei inn til andre system og tjenester

Delta - Hordaland Fylkeskommune. 81 liker dette. En informasjonsside for medlemmer i Delta, som har sin arbeidsplass i Hordaland Fylkeskommune Hordaland fylkeskommune. 3 801 liker dette. Hordaland blei slått saman med Sogn og Fjordane fylkeskommune 1. januar 2020. Vi er no Vestland fylkeskommune Offisiell nettside for Troms og Finnmark fylkeskommune. Nytt stipend for kunstnere. Unge kunstnere i Troms og Finnmark kan nå søke på kunstnerstipend fra TFFK Hordaland fylkeskommune er på vei inn i historiebøkene, og denne tirsdagen lukter det dagens lunsj og forventninger lang vei. Fylkeskommunens mange ansatte stimler sammen i kantinen og venter på at allmøtet skal begynne. Prosjektleder Rune Haugsdal stiller seg opp og teller ned til 1. januar 2020 med powerpoint og live-streaming

Besøk oss. Fylkets hus Trondheim Erling Skakkesgt. 14 7013 Trondheim. Åpningstider. Mandag-fredag 08.00-15.3 Offisiell nettside for Troms og Finnmark fylkeskommune. Her finner du oss. Besøksadresser Strandvegen 13 9007 Tromsø. Henry Karlsens plass Nytt intranett HFK07 - Hordaland fylkeskommune . READ. Startsida på HFK intranett. Venstremenyen er lik for alle. brukarar. Midtfeltet med nytt/aktuelle. meldingar varierer etter. brukargruppe. I. Skatteinntektene er for Hordaland fylkeskommune anslått til 3 346 843 000 kroner i 2019, inkludert inntektsutjevning. Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene for 2019 før i januar 2020, er gjort et anslag på hvor store skatteinntektene for 2019 vil være

Trøndelag fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune Bli varslet. 20.02.2019. Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg vil fjerne omstridt konsulent fra byggeoppdrag - Vi ber om at Kjell Kvam fjernes både som medlem av bedømmelseskomiteen og som prosessleder, sier direktør Hans Martin Moxnes i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Kontaktinformasjon for Hordaland fylkeskommune Bergen, telefonnummer, adresse, se informasjonen om firmaer Informasjonsavdelingen og IKT-tjenesten har nå satt i gang arbeidet med nytt intranett for Sør-Trøndelag fylkeskommune. Man legger opp til bred inkludering av ansatte og brukere i prosessen. Spørreundersøkelse som er gjennomført ga nesten 900 svar. Det er opprettet en blogg det der skal være lett å gi tilbakemeldinger og følge arbeidet, i tillegg til a Hordaland fylkeskommune. 3,803 likes · 1 talking about this. Hordaland blei slått saman med Sogn og Fjordane fylkeskommune 1. januar 2020. Vi er no Vestland fylkeskommune Skatteinntektene er for Hordaland fylkeskommune anslått til 3 168 295 000 kroner i 2017, inkludert inntektsutjevning. Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene for 2017 før i januar 2018, er gjort et anslag på hvor store skatteinntektene for 2017 vil være

Hordaland Fylkeskommune Hordaland - Finn firmaer, adresser, telefonnumre. Ditt søk på hordaland fylkeskommune hordaland ga 11 virksomheter og du har nådd slutten av listen Delta - Hordaland Fylkeskommune. 80 likes. En informasjonsside for medlemmer i Delta, som har sin arbeidsplass i Hordaland Fylkeskommune Hordaland fylkeskommune setter karriereveiledning i fokus Kjell Helge Kleppestø, leder for nyetablerte Karriere Hordaland, har jobbet mye med å vise både folk flest, politikere og andre samarbeidspartnere hva karriereveiledning kan bidra med. Og han opplever i økende grad at budskapet når fram Fylkeskommune Hordaland Hordaland - Finn firmaer, adresser, telefonnumre. Ditt søk på fylkeskommune hordaland hordaland ga 11 virksomheter og du har nådd slutten av listen. fylkeskommune hordaland hordaland ga 11 virksomheter og du har nådd slutten av listen

Tannhelse (Hordaland fylkeskommune) Maler (Hordaland fylkeskommune) Visma InSchool. ePhorte. HR. Kvalitet og HMS. Økonomi. IT. Bybanen Utbygging. INV - GeoData. Digitalisering. KII -Kultur Idrett Inkludering. ORO - Innkjøp. Workshop - H5P. Informasjonssikkerhet for medarbeidere - sensitive opplysninger - VLFK Hordaland fylkeskommune er ein av fylkets største arbeidsgjevarar med om lag 4 400 tilsette. I 2017 brukte fylkeskommunen 8 014 millionar kroner til drifta og 716 millionar kroner til renter og avdrag. Fylkeskommunen sine inntekter kjem hovudsakleg frå fylkesskatt på inntekt og statlege rammeoverføringar Trøndelag Fylkeskommune. Søk Meny. Jobbe hos oss? Kontakt oss Norsk. English. Åarjelsaemien. Sidesøk fungerer dessverre ikke uten javascript. Søk Send søk. Finn ansatt. Våre tjenester Politikk Om oss. Du er her: Startside Våre tjenester Utdanning Eksamen Privatisteksamen. Privatisteksamen Hordaland Fylkeskommune Vestlandet - Finn firmaer, adresser, telefonnumre. Ditt søk på hordaland fylkeskommune vestlandet ga 11 virksomheter og du har nådd slutten av listen Hordaland fylkeskommune. 3,823 likes · 1 talking about this. Hordaland blei slått saman med Sogn og Fjordane fylkeskommune 1. januar 2020. Vi er no Vestland fylkeskommune

itslearning-påloggingssid

Hordaland I mars 2019 valgte NSF Hordalands fylkesmøte hvilke 16 medlemmer som skal utgjøre NSF Hordalands delegasjon til Landsmøtet 2019. Vi gratulerer delegatene som ble valgt og ønsker delegasjonen lykke til med det viktige arbeidet Anslag frie inntekter for Hordaland fylkeskommune er i 2016 6 136 846 000 kroner. Dette anslaget på frie inntekter innebærer en vekst for Hordaland fylkeskommune fra 2015 til 2016 på 2,8 prosent. I samme periode er anslått landsgjennomsnittlig vekst på 3,5 prosent. Veksten i frie inntekter er regnet fra anslag på regnskap for 2015 Vis Randi E Aurslands profil på LinkedIn, verdens største faglige nettverk. Randi E har 4 jobber oppført på profilen. Se hele profilen på LinkedIn og finn Randi ES forbindelser og jobber i tilsvarende bedrifter I Hordaland fylkeskommune er det fylkesrådmannen som har arkivansvaret. Som fylkesrådmann i Hordaland fylkeskommune oppmodar eg alle medarbeidarar om å setja seg godt inn i og følgja retningslinene i arkivplanen. Alle rettigheter Arkivplan.no | Laget av Arkivplan.no AS

Hordaland fylkeskommune: Nedenfor finner du informasjon om Hordaland fylkeskommune, inkludert postadresse, besøksadresse, kart, telefonnummer, epostadresse og hjemmeside (hvor tilgjengelig). Du kan også se Hordaland fylkeskommune på kartet eller snevre inn ditt søk om Hordaland fylkeskommune ved å klikke på et av de populære søkene i kolonnen til høyre Hordaland fylkeskommune, Bergen, Norway. 3,867 likes · 81 talking about this. Vi utviklar Hordaland Hordaland Fylkeskommune; Hordaland Fylkeskommune DAY LED 23W IP30/IP33 . El-nr: Dette produktet har flere El-nr . Tilgjengelighet: Ta kontakt for leveringstid. Prisen lastes... Vis detaljer | Legg til.

Bergen lokallag

Hordaland fylkeskommune, Agnes Mowinckels gate 5, forvaltningsmessig enhet, omfatter fylkets 33 kommuner med et samlet areal på 15 634 km 2.Hordaland ligger mellom fylkene Sogn og Fjordane og Rogaland og grenser i øst til Buskerud og Telemark FYLKESBYGGET HORDALAND FYLKESKOMMUNE - RIVING OG NYBYGG. Fylkesbygget skal rives og erstattes med nybygg. Om prosjektet. Areal: 27.000 m2 BRA; Kostnadsramme: ca. 950 mill. kr. Vår rolle: Prosjektleder for pris- og designkonkurranse med samspill; Oppdragsgiver: Hordaland Fylkeskommune Rådgiver i Hordaland fylkeskommune. Lasse Kolbjørn Anke Hansen tok mastergraden i sammenliknende politikk i 2012 og jobber nå med analyse, ugreiiing og dokumentasjon i Hordaland fylkeskommune Hordaland arbeider etter Ver Varsam-plakatens reglar for god presseskikk. Pressens faglige utvalg Redaktørplakaten Personvern og informasjonskapslar Antall mål og spilte kamper er alt registrert fra 1.januar, inklusive futsal. Statistikken under vedr antall lag, teller antall lag som er påmeldt en publisert turnering, altså et nåbilde. Tallene vil være lave i begynnelsen av en sesong. Antall spillere teller ikke med barnefotballen (13 år.

SL Mekaniske AS - Aktuelt

Fylkeskommunen er det regionale folkevalgte styringsnivået i Norge. Landområdet for en fylkeskommune kalles et fylke. Fylkeskommunen ledes av et fylkesting, valgt i allmenne valg for fire år. Som offentlig myndighetsorgan har fylkeskommunen en selvstendig status både i forhold til det statlige fylkesmannsembetet og i forhold til kommunene innenfor fylkets grenser Hordaland fylkeskommune. 3 824 liker dette. Hordaland blei slått saman med Sogn og Fjordane fylkeskommune 1. januar 2020. Vi er no Vestland fylkeskommune

Arrangør var Hordaland Fylkeskommune, det vil si, det var folk fra Stend videregående skole som stod for opplegget. Deltakerne kom fra hele landet. Vi var en delegasjon fra Rogaland, det kom en kar fra Måløy og en fra Steinkjer, i tillegg til en lærer fra Stange i Hedmark Hordaland fylkeskommune | 3,051 followers on LinkedIn | 1. januar 2020 gjekk Hordaland og Sogn og Fjordane saman og blei Vestland fylkeskommune. | Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet. Vi gir vidaregåande opplæring, tannhelsetenester og kollektivtransport til innbyggjarane i fylket. Vi har ansvar for vegsamband og legg til rette for verdiskaping. Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet; Nøkkeltall Enhet Hordaland fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Vest-Norge; 2015 Fjern år 2015 for Hordaland fylkeskommune 2016 Fjern år 2016 for Hordaland fylkeskommune 2017 Fjern år 2017 for Hordaland fylkeskommune 2018 Fjern år 2018 for Hordaland fylkeskommune 2019 Legg til flere år for Hordaland fylkeskommune Hordaland Fylkeskommune - bostøtte, helsestasjonen, hjemmesykepleie, friluft, brann, barnehager, helsestasjon for ungdom, eldresenter, hjemmetjenesten, barneskole. Hordaland fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Vest-Norge; 2015 Fjern år 2015 for Hordaland fylkeskommune 2016 Fjern år 2016 for Hordaland fylkeskommune 2017 Fjern år 2017 for Hordaland fylkeskommune 2018 Fjern år 2018 for Hordaland fylkeskommune 2019 Legg til flere år for Hordaland fylkeskommune 2015 Fjern år 2015 for Landet uten Osl

Spesialrådgiver, Hordaland Fylkeskommune. Frank Halhjem fullførte sin Master i Administrasjon- og organisasjonsvitenskap i 2007. Frank er nå spesialrådgiver hos Hordaland Fylkeskommune . Utdanningen min har vært essensiell i det å gi meg analytisk kompetanse og muligheten til kunne jobbe metodisk i prosjekter. Hordaland fylkeskommune Profil. Registrer deg i CV-database Legg til i jobbønsker Hordaland er et fylke på Vestlandet i Norge, som grenser mot Sogn og Fjordane i nord, Buskerud og Telemark i øst, og Rogaland i sør. Hordaland består av distriktene Hardanger. Hordaland fylkeskommune har ei rekkje tenester til innbyggjarar, leiarar av lag og organisasjonar eller til tilsette i kommunane i fylket. Visjonen vår er attraktiv og nyskapande. Samfunnsoppdraget vårt er Vi utviklar Hordaland og verdiane våre er kompetent, offensiv og i dialog Hordaland fylkeskommune. 3 816 likar. Hordaland blei slått saman med Sogn og Fjordane fylkeskommune 1. januar 2020. Vi er no Vestland fylkeskommune

Ny avtale med fylkeskommunene i Trøndelag / Nyheter

Vestland fylkeskommune, Videregående skoler i Vestland, Spesialskoler, OT, PPT, karriere, voksen, NAV i Vestland, Opplæringskonto Kontakt Viken fylkeskommune. Vårt servicesenter hjelper deg med å finne frem til riktig virksomhet og riktig kontaktperson. Vi kan også svare på generelle spørsmål om våre tjenester. Ring oss. Telefon servicesenter: 32 30 00 00 . Vi svarer på telefon fra mandag - fredag kl. 07.00 - 15.45. Sommertid: kl. 07.00 - 15.00 (15.05-15.09) Skriv.

Rogaland fylkeskommune

Hordaland fylke er eit tidlegare fylke i Noreg.Fylket låg mellom Sogn og Fjordane i nord og Rogaland i sør. I aust grensa fylket til Telemark og Buskerud.I 2020 vart fylket slått saman med Sogn og Fjordane til Vestland fylke.. Hordaland fylke vart ofte delt inn i innlandsdistrikt og kystdistrikt Norges ledende nettavis med alltid oppdaterte nyheter innenfor innenriks, utenriks, sport og kultu Hordaland fylkeskommune, Vidaregåande skolar i Hordaland, Spesialskolar, OT, PPT, karriere, vaksen, NAV i Hordaland, Opplæringskonto Hordaland fylkeskommune - Assisterande rektor - Amalie Skram vgs. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere

Startside - Vestland fylkeskommune

HORDALAND FYLKESKOMMUNE Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet SAKNR. 79/10 MØTEDATO 01.12.10 løtedato Saknr Saksordførar 01.12.10 79/10 08.12.10 Høring - forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2011-2012 Forslag til innstilling, sjå saksframlegg. 1 Bergen: Hordaland fylkeskommune Trainee Vest: Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle horda­landssamfunnet. Vi gir vidaregåande opplæring, tannhel­setenester og kollektivtransport til innbyggjarane i fylket. Vi har ansvar for vegsamband og legg til rette for ver­diskaping, næringsutvikling, fritidsopplevingar og kultur..

Styret / Om oss / Akershus - Ungt Entreprenørskap

Hordaland fylkeskommune mottok høyringsbrev i saka 8.juli 2010 med høyringsfrist 1.september. Med høyring i feiretida vart det valt å gje fråsegn administrativt for å kunne halde høyringsfristen. Administrativt svar datert 24.august 2010 er lagt ved saka. Utdrag frå brevet Skyss har ansvar for tilbodet i området Hordaland, medan Kringom har ansvaret i Sogn og Fjordane. Prisane, sonene, betalingsløysingane og rutetilbodet er uendra. Mobilitetseininga skal bidra til å forbetre og vidareutvikle kollektivtilbodet og tilby tenester for kombinert mobilitet i Vestland Søk etter nye Hordaland fylkeskommune-jobber. Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 14.100+ jobbtilbud i Norge og utlandet Liste over fylkesordførere i Hordaland. Hopp til navigering Hopp til søk. Denne siden viser en liste over fylkesordførere og fylkesvaraordførere i Hordaland fylke. Periode Fylkesordfører Parti Fylkesvaraordfører Parti 1976-1979 Ole Dramdal: Høyre: Rasmus.

 • 699 usd to nok.
 • Nct 127.
 • Prinz clipart.
 • Siberia.
 • Rfi.
 • John mccain movie.
 • Schutzengel sprüche freundschaft.
 • Nissan skyline r32 gtr.
 • Veggdekor.
 • Var healthcare app.
 • Hiwweltour wörrstadt.
 • München salsa party.
 • Blodpropp i leggen uten hevelse.
 • Kripos kontakt.
 • Octal to text.
 • Prom dress uk.
 • Slingret kryssord.
 • Rustafied wipe.
 • Sport 1 kundeavis uke 17.
 • Human height.
 • Zakynthos airport.
 • Chanel double flap jumbo price.
 • Kvilhaugen gård.
 • Puerto del carmen weather.
 • Fg godkjent våpenskap.
 • Store hunder.
 • Etterspørselskurven viser.
 • Flüssiggastank.
 • Iphone 7 finn.
 • Andre plass kryssord.
 • Popsocket rabattkode.
 • Addison hund forum.
 • Ødemer i beina ved hjertesvikt.
 • Utsatt for id tyveri.
 • Sveisekurs mig.
 • Babyschwimmen tv jahn rheine.
 • Test av blekkskrivere.
 • Fdating romania.
 • Bits sykkelvogn.
 • Bvlgari omnia.
 • Labyrinten legesenter elverum.