Home

Atomer og molekyler animasjon

Fordi atomer, molekyler og ioner er ufattelig små, bruker vi modeller for å forstå og beskrive deres natur. Vi tenker oss at partiklene har kuleform. Mellom disse kulene er det ingen ting. Det er viktig at læreren er bevist på elevenes tenkning om hva ingenting er Det er gjort en del forskning på elevers mentale modeller og forståelse av atomer, molekyler og størrelsesdimensjoner. Forskerne Harrison og Treagust (1996) er en grei plass å begynne for de som er spesielt interessert, det samme er en artikkel av Jones m.fl. (2007) Atomer blir til molekyler Alle molekyler har en kjemisk formel som beskriver hvilke grunnstoffer det er bygget opp av. Den kjemiske formelen til vannmolekylet er H2O. H2 forteller oss at det er to hydrogenatomer og O sier oss at det er ett oksygenatom

naturfag.no: Om partikkelmodellen og forslag til ..

 1. Levende organismer består av molekyler som igjen er bygd opp av atomer. Det finnes store og små molekyler, de ser forskjellig ut og er satt sammen av ulike antall atomer som hver har sin helt spesielle plassering og funksjon i byggverket. - Det fins milliarder av molekyler og hver av dem virker som en helhet
 2. Bygg et atom av protoner, nøytroner og elektroner og se hvordan grunnstoff, ladning og masse endres. Deretter kan du spille et spill for å teste ut idéer. Eksempel på læringsmål Bruk antall protoner, nøytroner og elektroner til å tegne en modell av et atom, finn ut hvilket grunnstoff det er, og bestem masse og ladning
 3. ste mengden av et grunnstoff. Alt stoff består av atomer. Atomet er bygd opp av enda
 4. Et molekyl er to eller flere atomer som er bundet sammen til en enhet av kjemiske bindinger. Samlingen må være elektrisk nøytral, altså ikke ha noen elektrisk ladning, og alle atomenes bindinger må være brukt. Stoffer som er bygget av molekyler kalles molekylforbindelser. Hvis samlingen av atomer har en elektrisk ladning, kalles samlingen et ion
 5. Atomer er bittesmå partikler som er byggeklosser i alt som finnes rundt oss. Her gir Unni fra Newton oss flere fakta om atomer og radioaktivitet
 6. dre biter som kalles partikler. Partiklene som har positiv ladning kalles protoner, og partiklene med negativ ladning kalles elektroner. Partikler som ikke har noen ladning kalles nøytroner. Kjernen til atomet, som er midt i atomet.
 7. Sången ATOMER & MOLEKYLER samt experimentet KNALLGAS visas av PROFESSOR ROCK. Kjemi - Del 4 - Molekyler og elektronparbindinger - Duration: 11:33. Johannes læringssenter 14,713 views

Men om man gir molekyler masse energi (tilfører varme) så vil molekylene opphøre å gå over i atomer og deretter i plasma (smørje av protoner, nøytroner og elektroner) (ioner består også av forskjellige atomer i likhet med molekyl, men er ikke molekyler fordi de har annerledes type binding, ionebinding Start med atomer og se hvor mange molekyler du kan bygge. Lag en samling av molekylene og se dem i 3D! Eksempel på læringsmål Beskriv forskjellene mellom et atom og et molekyl. Lag enkle molekyler av atomer. Bli klar over at de senkede tallene i en molekylformel forteller hvor mange av det atomet det er i molekylet Stoffer som danner elektriske ladete partikler kalles ioner.Molekyler kan være satt sammen av to eller flere atomer og molekylet kan beskrives med en molekylformel.Grunnstoffer som kan reagere med hydrogen kalles hydrider.Oksygen kan reagere med ikke-metaller og danne oksider, f.eks. nitrogen- og svoveloksider.Karbon har egenskapen at den kan danne sterk binding med seg selv og med oksygen. Atomer kan gå sammen og danne molekyler, så molekyler er samlinger av atomer. Du kan tenke deg store og små såpebobler som slår seg sammen og danner en boble-klump. Utsiden av boblene er skyer av elektroner som farer rundt kjernene, holdt på plass av de positive ladningene i kjernene

3 Bindinger, oppbygning og egenskaper Det er elektriske tiltrekningskrefter eller såkalte bindinger som holder atomer, ioner og molekyler sammen i grunnstoffer og kjemiske forbindelser. Periodesystemet er selve nøkkelen til å forstå hvilke bindinger som dannes 1 ATOMER, MOLEKYLER, IONER 1.1 ATOMER 1 Atomkjernen Atomkjernen består av positivt ladde protoner (p+) og nøytrale nøytroner (n). Rundt kjernen svirrer det negativt ladde elektroner (e-). Protonets positive ladning og elektronets negative er omvendt like store, og kalles en elementærladning. Et felles ord for kjernepartiklene (p+ og. Kjemiske bindinger mellom atomer oppstår når postive og negative ladninger i ulike atomer tiltrekkes av hverandre. Hopp til innhold. Velg målform: Bokmål. Naturfag Påbygg. Ernæring og helse. Grunnleggende kjemi. Kjemiske bindinger Fagartikkel. Kjemiske bindinger. Bindinger skyldes tiltrekkende krefter. Bioingeniørutdanningen. Både layout og en del andre detaljer er ikke likt med boken 1 ATOMER, MOLEKYLER, IONER 1.1 ATOMER 1 Atomkjernen Atomkjernen består av positivt ladde protoner (p+) og nøytrale nøytroner (n). Rundt kjernen svirrer det negativt ladde elektroner (e-). Protonets positive ladning og elektronets negativ Gratis ressursser for elever og lærere. En temaside om atomer med lenker og bilder

Hovedforskjell - Atom vs Molekyl. Atomer er byggestenene av molekyler. Alt rundt oss består av enten molekyler eller atomer. I denne artikkelen vil vi diskutere forskjellen mellom atom og molekyl med hensyn til deres kjemiske samt fysiske egenskaper Her er en tekst og en liten oppgave knyttet til atomer og molekyler. Temaet hører inn under hovedområdet fenomener og stoffer i naturfag. Det kan passe både for 5.-7. og 8.-10. trinn. I venstre kolonne nedenfor finner du den samme teksten på flere språk Siden dette bekrefter at metoden er riktig, tør forskerne å bruke den på mer kompliserte systemer - atomer og molekyler vi ikke klarer å regne ut noe om for hånd Innen kjemi og fysikk er et atom en submikroskopisk struktur som ikke kan deles i mindre elementer via kjemiske reaksjoner og beholde sine kjemiske egenskaper. Atomer er bestanddeler i molekyler (kjemiske stoffer). Ordet atom kommer fra det greske ordet atomos som betyr udelelig. Et atoms radius er i området 31 (helium) til 215 (radium) picometer Obs: Et molekyl behøver ikke være en forbindelse, og en forbindelse behøver ikke bestå av molekyler! Ion: Et atom eller et molekyl som har en ladning, F. eks, Na + eller NO 3-. Kjemisk formel: Formel som viser hvor mange atomer av ulikt slag et molekyl inneholder

naturfag.no: Hvor små er atomer og molekyler

 1. http://www.mn.uio.no/kjemi/tjenester/kunnskap/molekyler/index.php?mol=alanin
 2. Atomer som binder seg sammen, danner molekyler. Molekyler kan bestå av flere atomer av det samme grunnstoffet, eller ulike typer atomer kan binde seg sammen. Alle atomer prøver å få fullt elektronskall. Det er plass til 2 elektroner i innerste skall, og 8 i de neste som vi skal se på. Vi har tre typer bindinger
 3. Før du forteller et eventyr om atomer og molekyler, er det verdt å finne ut hvordan molekylære prosesser faktisk finner sted i realiteten for å svare et barn på noen av hans spørsmål. Så, alle levende og nonliving på vår planet består av atomer, som hver sammen, kombinerer med et annet atom, danner et molekyl av materie
 4. Atomer, molekyler og det periodiske system. Du kender det, din lærer står henført ved tavlen og snakker om elektroner, Det er dem der bestemmer hvordan atomerne reagerer med hinanden og hvilke atomer der vil binde sig sammen med andre. I et atom som helium er der 2 elektroner der kredser om kernen
 5. Atomer kan eller ikke eksisterer i fri tilstand, men molekyler finnes i fri tilstand. Atomer består av kjernen (som inneholder protoner og nøytroner) og elektroner. Omvendt består et molekyl av to eller flere, identiske eller forskjellige atomer, kombinert kjemisk. Formen på et atom er sfærisk mens molekylene kan være lineære.
 6. Gull er et eksempel. Det eneste det er satt sammen av, er gullatomer. Vann er ikke et grunnstoff, men en forbindelse, molekyler som igjen er laget av atomer fra grunnstoffene hydrogen og oksygen
 7. Atomer er bestanddeler i molekyler Atomer er 6 bokstaver langt og inneholder 3 vokaler og 3 konsonanter. For info som ikke er relatert til kryssord, så kan du slå opp atomer i ordboka. Verktøy for bidragsytere Legge til synonym for atomer Slette synonym fra.

Last ned slående gratis bilder om Animasjoner. Fri for kommersiell bruk Ingen henvisning nødvendig ATOMER OG MOLEKYLER - en introduksjon til kjemi Kapittel 4: Stjernestøv Hvorfor er det viktig å lære om atomer og molekyler? Atomnummeret = Antall protoner i kjernen Alle atomtypene har egne navn og atomnummer. Eks: Hydrogen - 1 proton, atomnummer 1. Det er vanligvis like mang Elektronparbinding eller kovalentbinding er når atomer som ikke er metaller binder sammen og danner molekyler ved å dele elektroner. For eksempel vañ. Som vi vet har oksygen 8 elektroner. To i det første skallet og seks i det andre elektronskallet. Det andre skallet har plass til åtte elektroner, dette betyr at oksygen har plass til t Reduksjon: atomer tar opp ett eller flere elektroner, og blir negativt ladet på grunn av forholdet mellom elektronene og kjernepartiklenene. Oksidasjon: når atomer gir fra seg ett eller flere elektroner, og blir positivt ladet på grunn av forholdet mellom elektroner og kjernepartikler Molekylære forbindelser kalles molekyler for å være korte. De fleste av de eksisterende molekylære forbindelsene inneholder mange atomer som bordsukker, sukrose, som er kjemisk skrevet som C12H22O11. Det betyr at den har 12 atomer av karbon, 22 atomer av hydrogen og 11 atomer av oksygen

Fasit: atomer og molekyler En partikkel kan være både atomer og molekyler. Binder du sammen flere atomer så får du et molekyl. Oppgave 3 Utstyr Elevene kan også lage molekyler av plastelina og tannpirkere, papir og tannpirkere, kongler og pinner eller tegn vannmolekylet - De fleste stoffer er bygd opp av molekyler, det vil si grupper av atomer som holdes sammen av elektronparbindinger. - Egenskapene til et stoff, bestemmes av hvilke atomer det er bygd opp av, og hvordan atomene er bundet til hverandre. - I kjemiske reaksjoner brytes molekyler opp, og atomene settes sammen på nye måter PP-tjenesten jobber for å inkludere alle barn, ungdom og voksne i utdanningsløpet. Tjenesten skal utarbeide sakkyndig vurdering der loven krever det. Tjenesten skal også hjelpe barnehagen og skolen i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling 6. Atomer og molekyler Kapittel 6 | Atomer og molekyler dekkes av dette tillegget, som danner en fortsettelse av kapittel 5 i Hemmer. 6.1 Fra Coulomb-potensial til atomer Avsnitt 6.1 | Fra Coulomb-potensial til atomer | er skrevet av Hemmer, og dekker sto som nnes spredt rundt omkring i kap. 8 og 9 i boka

Atomer er den minste enhet av materiale som ikke kan brytes ned kjemisk.Molekyler er grupper med to eller flere atomer som er kjemisk bundet. Ioner er atomer eller molekyler som har fått eller mistet ett eller flere av sine valenselektroner og derfor har en netto positiv eller negativ ladning Fordi molekyler og atomer er for små til å kunne observeres, er kjemien helt avhengig av modeller for å forklare det som skjer med stoffene på . Kjemi er læren om stoffene i oss og omkring oss. Eks: Vann er ikke et grunnstoff, men en forbindelse, molekyler som igjen er laget av atomer fra grunnstoffene hydrogen og oksygen

En kjemisk binding er en binding mellom to eller flere atomer, ioner eller molekyler.. Når atomer eller molekyler støter mot hverandre, kan de danne bindinger mellom hverandre og forbli i den posisjonen. Styrken til bindinger varierer mye, og en deler ofte kjemiske bindinger inn i to hovedgrupper: «sterke» bindinger og «svake» bindinger Atomer og molekyler = SLIM! På VilVite skal du lage slim. Når du lager slim, bruker du molekylene PVA og borax: PVA borax Oppgave 4 a) Bygg 2 PVA-molekyler og 1 borax-molekyl. b) Hva heter atomene som har symbol C og B? C =_____. B =_____. c) Hvor mange O-atomer og H-atomer er det i borax-molekylet Molekylbyggesett * Passer perfekt til de som ønsker å lære mer om kjemi * Inneholder: Hydrogen, Oksygen, Karbon, Nitrogen, Svovel og Klor * Lærerikt hefte om atomer, molekyler og kjemiske forbindelser følger med! * Praktiske koblinger i forskjellige størrelser gjør det lett å bygge molekyler Et atom er den minte partikkel av et element om kankje eller ikke ekiterer uavhengig; den inneholder de amme kjemike egenkapene om elementet. På den annen ide betår molekylet av ytterligere to atomer om holde ammen av den kjemike bindingen. Molekylene kan ekitere i Free tate og kan dele videre inn i atomene de er bygd opp av. For ekempel betår vannmolekyl av to atomer med hydrogen bundet. Molekyl - den minste partikkel av en kjemisk, noe som betyr at det har nettopp tatt i sin sammensetning.Molekyl bestemt stoff består av flere identiske eller forskjellige atomer.Funksjoner av strukturen av molekylene er avhengig av de fysiske egenskaper til forbindelsen som de er til stede.Molekyler består av elektroner og atomer.Plassering sistnevnte kan bli funnet ved hjelp av.

Hvordan fungerer et molekyl? - Forskning

Myter og kunst; Ordforklaringer Velkommen til Nordlys (bokmål) Programmet tar for seg hvordan nordlys oppstår, hvor og når nordlys kan observeres, og hvordan Norge har vært og er et viktig land i forskningen på dette feltet. Gå gjennom menyen til venstre trinn for trinn Her kan du diskutere atomer, molekyler og andre relaterte temaer: JavaScript support is not enabled in your browser. To see the contents of this page, you need to enable JavaScript Hvis antallet af protoner og elektroner er lige, er atomet elektrisk neutralt. Men hvis et atom har flere eller færre elektroner end protoner, har atomet en effektiv ladning og kaldes for en ion. En kemisk sammensætning af atomer kaldes en kemisk forbindelse. Eksempler på kemiske forbindelser er molekyler og salte atomer og molekyler; Risør barneskole. Forsiden; Skolen . Informasjon om skolen; Den kulturelle skolesekken; Ordensreglement; Rutiner ved elevfravær; Plan for godt skolemilj. I oksygen-molekylet O 2 er det to oksygen-atomer O som har bundet seg med hverandre. Ozon-laget i atmosfæren som beskytter mot UV-stråling består av O 3-molekyler, som er sammensatt av tre oksygen-atomer. Oksygen har atomnummer 8 i periodesystemet. Dvs. at oksygenatomet har 8 protoner i kjernen og 8 elektroner i skall rundt kjernen

Bygg et atom - Atomer, Atomstruktur, Isotope Symbols - PhE

Start studying Atomer og molekyler. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Start studying Grunnleggende kjemi - atomer og sånt. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Kjemiske bindinger (Periodesystemet, Atomer, Åtteregelen, Sterke og svake bindinger, Elektronegativitet), (Sterke bindinger er bindinger mellom atomer eller ioner innad i et stoff. Vi har tre typer: , Svake bindinger er bindinger mellom molekyler, Ioner

Massen av molekylet er lik 18, 016 g / mol, hvor andelen av hydrogen er 11, 19% og oksygen - 88, 81%. Vannmolekylet er polært fordi det ikke har et spesifikt senter rundt hvilke positive og negative ladninger er konsentrert, men har to motsatt ladede poler. Vann består av atomer, vinkelen mellom som varierer avhengig av aggregatets tilstand Fin og lettlest nyhetsartikkel på forskning.no som tar for seg grunnstoffer, ioner og det periodiske system. Fra ingressen kan vi lese: Gull er et eksempel. Det eneste det er satt sammen av, er gullatomer. Vann er ikke et grunnstoff, men en forbindelse, molekyler som igjen er laget av atomer fra grunnstoffene hydrogen og oksygen Atomer har elektroner, protoner og nøytroner. Atomnummeret er det samme som antallet protoner i kjernen, og er det som bestemmer hvilket grunnstoff det er. Det er ikke så veldig mye mer hokus-pokus enn det. Hvis man begynner å dele opp atomer, har man jo verken atomer eller grunnstoffer, så blir irrelevant Type og antall atomer i et molekyl er vist ved molekylformelen. Det enkleste heltallforholdet mellom atomer som er til stede i et molekyl, er gitt av empirisk formel. For eksempel, C 6 H 12 O 6 er molekylær formel for glukose, og CH 2 O er den empiriske formelen

atom - Store norske leksiko

Atomer, molekyler og kjemiske reaksjoner. Faste stoffer, væsker og gasser. Atomer, molekyler og kjemiske reaksjoner. Side 93, oppgave 15. Klikk deg inn på linken nedenfor. Her kan du lære om periodesystemet. Trykk på endre fargekart og finn ut hvor mange av grunnstoffene som forekommer i et menneske Atomer og molekyler og sånn Ok, dette er noe jeg bare mååå snakke litt om, for det er faktisk litt irriterende. Atomer Og Molekyler 7 Trinn - slipcloth . Udstillingen Gener og Molekyler kan opleves på Baunhøj Mølle frem til den 2. april. Se billeder fra udstillingen her: En film om Danmark mm. af Mathias

Osmose er diffusjon av molekyler gjennom en membran. Membranen gjør at bare løsemidlet diffunderer igjennom, mens det som er løst holdes tilbake. En slik membran. Nettlenke Forklaring av tilstander og faseoverganger. Dette er en liten animasjon vi har laget for våre venner i Regnskogsfondet for å prøve å forklare hva Et molekyl er et sett med atomer som hører til et bestemt element som er i interaksjon med hverandre, de deler en binding, De inneholder alle kjerner, men atom inneholder bare en, mens molekyler og celler inneholder henholdsvis to og en eller flere kjerner. Postet på 28-12-2019 Fysisk materie består av atomer og molekyler. Et atom er underkomponenten i et molekyl, eller den minste materieenheten. Det er den minste delen et element kan dele seg inn i. Et molekyl består av atomer som er bundet av ionisk, kovalent eller metallisk binding Kap. 1 Atomer, molekyler og ioner (1.5 Kjemiske forbindelser (Alle: Kap. 1 Atomer, molekyler og ioner , ., ., ., Jeg prøver å forstå hvor små atomer og molekyler egentlig er. Hell en desiliter vann oppi et glass. Da har du flyttet på 3x1024, eller 3000 000 000 000 000 000 000 000 vannmolekyler. Om du tar dette tallet og deler det på to hundre, så får du antall glass du trenger for å f

molekyl - Store norske leksiko

Fakta om atomer - NR

G2.3 Luftarter - atomer og molekyler. Du skal logge ind for at skrive en note Denne side handler om atmosfærens forskellige luftarter. Luftarterne i atmosfæren kan skilles fra hinanden ved en destillationsproces. De forskellige. Den klassiske bindingen i salter var den letteste å forstå ved at ladninger tiltrekker hverandre. Ioner er atomer eller molekyler som har tatt opp eller avgitt ett eller flere elektroner slik at det er oppstått en elektrisk ladning. Vi vet at natrium og klor i vanlig koksalt, binder seg til hverandre som ioner; Na+ og Cl- Molekylene dannes av andre mindre partikler som vi kaller atomer, som på gresk betyr ikke delbar. atom - er det som ikke kan deles. Et stoffs fysiske tilstand avhenger av organiseringen av dets atomer og molekyler. Denne organisasjonen vil avhenge av forholdene til dette stoffet. I fast tilstand er molekylene tett sammen Atomer, Ioner, Molekyler og Bindinger - Uke 36. Hydrogen: 1P, 0N/1N/2N Edelgass: Molekyl med fullt skall, de vil ikke blande seg med andre molekyler. Et atom består av en kjerne hvor vi har Protoner som er positivt ladet og nøytroner som ikke har ladning. Utenfor kjernen finnes det elektroner som kretser rundt i skall Det er bevegelse mellom atomer og molekyler . De bytter naboer ustanselig. FASTE STOFFER . Atomene og molekylene ligger stort sett stille Det foregår diffusjon (langsom bevegelse av atomer). Vi Skiller mellom: - Amorf struktur, uordnet atomstruktur. Eksempler er plast, glass

Atomer och molekyler - YouTub

Samlet sett ligger forskjellen mellom mettet og umettet fett i fravær og tilstedeværelse av dobbeltbindinger mellom C-atomer i fettsyrekjeder. Siden mettet fett kan øke kolesterolnivået i blodet og øke risikoen for hjerte- og karsykdommer, blir de hovedsakelig kategorisert som usunne fettstoffer Atomer binder seg til andre atomer, og danner molekyler. Det finnes forskjellig typer bindinger mellom atomer. De sterke bindingene kalles: Kovalent binding Polar kovalent binding Ionebinding Metallbinding Ofte så ønsker atomene å fylle opp sitt ytterste skall (i s og p orbitalene), slik at det blir 8 elektroner Det er oksygenallotroper, som er oksygengass (O 2) og ozon gass (O 3). Forskjellen i dette tilfellet er antall atomer i molekylet. Oksygengass er fargeløs og ozon gass er blå. - Det er karbonallotoper: grafittkarbon og diamantkarbon. Diamond har den krystallinske strukturen og er det hardeste stoffet som er kjent Oppgaveark og bruksanvisning, krakking av hydrokarboner. Modul 1224 Fossilt brensel. Dannelse og anvendelse. 1 Hydrokarboner Krakking av molekyler 1. Finn fram følgende utstyr: - 5 C-atomer (svarte kuler) - 12 H-atomer (hvite kuler) - 16 stive pinner - 2 bøyelige pinner 2. Bygg et molekyl av 5 C-atomer og 12 H-atomer 3 to separate atomer og det toatomige molekylet.) Oppgave 4: Krystaller Med mange potensialbr nner ank vi kvalitativt belyse elektroners oppf rsel i en krystall. Bruk N w potensial-br nner med samme dybde V 0 og bredde w som i oppgave 2 og 3, adskilt av samme barriere som i oppgave 3, dvs med bredde b og potensialverdi V = 0

Forskjellen mellom atom og molekyl? - Naturfag

ATOMER OG MOLEKYLER Mandag 22. mai - 17 Mål: Jeg kan forklare begrepet atom, bruke dette til å forklare et molekyl og gi eksempler på disse. Jeg kan forklare hva et grunnstoff er. Hvorfor er det viktig å lære om atomer og molekyler? Atomnummeret = antall protoner i kjernen. All Hvis disse dataene ikke finnes i molekyler, konvertere dem til molekyler. Dette kan gjøres ved å multiplisere antall mol foreslått av antall Avogadro 6,023x10 til 23. Beregn antall atomer i et sammensatt molekyl. Karbondioksid har 2 oksygenatomer og 1 karbonatom i ett molekyl, for totalt 3 atomer i ett molekyl karbondioksid og N 2 molekyler mens H, O og N er atomer. FAST STOFF Når molekyler binder seg sammen til større molekyler eller blir delt opp til mindre molekyler, skjer det en kjemisk reaksjon. Det er også en kjemisk reaksjon hvis atomer flytter seg fra et stoff til et annet for å danne helt nye stoffer Hei Jeg går i 10. klasse, og skal veldig snart søke til videregående. Jeg er veldig usikker på hva jeg vil jobbe med, ettersom at jeg kunne tenkt meg alt fra forsker til klesdesigner :S Men spørsmålet jeg har er ihvertfall dette; Naturfag er yndlings-faget mitt, og de emnene jeg liker aller best. For hvordan kan vi forklare noe så lite målbart og mystisk som den individuelle bevisstheten ut fra nevroner og synapser i hjernen, som vi ikke har noen gode grunner til å tro at består av noe annet enn høyst fysiske atomer og molekyler? Et rent materielt fenomen. I litteraturen på feltet er nettopp dette forklaringsproblemet gjennomgående

Build a Molecule - Molekylformel, Molecular Structure

C er karbon, H er hydrogen, og O er oksygen. Indeksene Følgende hvert element symbol indikerer antallet atomer av hvert element i molekylet. Så, 1 mol (mol) sukrose inneholder 12 mol karbonatomer, 22 mol hydrogenatomer, og 11 mol oksygenatomer Kjemiske bindinger mellom atomer oppstår når postive og negative ladninger i ulike atomer tiltrekkes av hverandre ; Den danske kjemikeren Johannes Brønsted (1879-1947) kom med følgende definisjon: en syre er en protondonor, og en base er en protonakseptor ; I alkyner er det en trippelbinding mellom to av karbonatomene

Atomer og molekyler - Institutt for biovitenska

 1. Molekyler er strukturell tiltrekning mellom hele atomer, forbindelser er tiltrekning mellom enkeltpartikler som elektroner/positroner, kvarker i en atomkjerne. Et atom er altså en rekke forbindelser mellom partikler, mens et molekyl er flere atomer i en låst struktur, ofte fordi atomkjerneb mangler f.eks et elektron som da låser seg til et annet atom der det er et elektron til overs
 2. Med atomer og molekyler som bygge-steiner, er nanoteknologien på vei fra laboratoriene til industrien. Det er investorer verden over villige til å blø for. Røde blodlegemer Forkalkning inne i blodåren Blodåre-veggen «Verktøy» med spesialfunksjoner tilpasset helt spesifikke oppgave
 3. Åpent i helger: 1) 10.15 - 13.15 2) 14.00 - 17.00 Vi oppfordrer til å kjøpe billett på forhånd. Dropp-inn så langt plass. Kjøp billet
 4. Studerer du nanoteknologi, lærer du nye metoder for å sette atomer og molekyler sammen til helt nye materialer, samt nye metoder for å karakterisere disse. Bare fantasien begrenser hva som er mulig å skape. Nanoteknologi krever avansert utstyr og mulighet til å arbeide under kontrollerte forhold i såkalte renrom

1.2 Hurtigkurs i atomer, molekyler og elektrisitet - Om El ..

 1. Kjemien stemmer: 3 Bindinger, oppbygning og egenskape
 2. Naturfag Påbygg - Kjemiske bindinger - NDL
 3. Moava.org : Atomer
 4. Forskjellen mellom atom og molekyl - Forskjell Mellom - 202
 5. Atomer og molekyler - Tema Morsmål - Tema Morsmå
 6. NRK Viten - nyheter, tv og radio fra Norge og hele verde
 7. Atom - Wikipedi

Viktige begreper innen kjemi som man må kunne ved starten

 1. Videoressurser om fenomener og stoffer for elever frem til
 2. Viten: Oppgaver for Fysikk 1 (bokmål): Atomer
 3. Atomer og molekyler / Forskerfabrikken / 5-7 / TV-aksjonen
 • Psn norge.
 • Koffert test.
 • Dn pris lösnummer.
 • Karen sillas.
 • Frisør voss pris.
 • Sega mega drive kaufen.
 • Kochkurs bankett sinnreich.
 • Billie holiday youtube.
 • Bitterhet synonym.
 • Telegram norge.
 • Pasta med pølser og bacon.
 • Ruppiner anzeiger sport.
 • Manage account netflix.
 • Ol hopp menn.
 • Honda accord tourer technische daten.
 • Chicken chow mein.
 • Öffnungszeiten uni saarland.
 • Bruno mars alder.
 • Norrøn filologi.
 • Garcinia essentials virker det.
 • The franco.
 • Brystreduksjon før og etter.
 • Ps3 hdd size.
 • Gute zitate liebe.
 • Gerda rogers jahreshoroskop 2018.
 • Pka table evans.
 • Robbie coltrane größe.
 • Niger økonomi.
 • Hvordan ble island dannet.
 • Passat b6.
 • Feuerwehr ludwigslust fahrzeuge.
 • Overskuddsenergi i kroppen.
 • Norge u17 landslag fotball.
 • Garmin smartklokke test.
 • Folkehøgskole kunst og håndverk.
 • Ultralydkurs oslo.
 • Hva heter kjempene i svk.
 • Tyler perry's boo 2 a madea halloween 2017.
 • Alarm sykkel.
 • Badepark bentheim sauna öffnungszeiten.
 • Automatisering definisjon.